• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dag van Bezinning en Gebed voor de Heer

donderdag 26 mei 2016

gepubliceerd: donderdag, 19 mei 2016
Dag van Bezinning en Gebed voor de Heer

In het kader van het heilig Jaar van Barm­har­tig­heid heeft paus Fran­cis­cus begin dit jaar pa­ro­chies we­reld­wijd opge­roe­pen een dag van be­zin­ning en gebed voor de Heer te hou­den. Aan die oproep geeft het Bisdom van Breda gehoor op Sacra­mentsdon­der­dag.

H. Antonius­kathe­draal Breda

In de ka­the­draal in Breda zal mgr. Liesen cele­brant zijn in een eucha­ris­tie­vie­ring om 12.00 uur, waarna tot 13.00 uur het Aller­hei­ligst Sacra­ment wordt uit­ge­steld en er gelegen­heid is voor aanbid­ding.

Catharina­kerk Begijnhof in Breda

In samen­wer­king met de pa­ro­chie Breda Centrum or­ga­ni­seert het Gilde van het Sacra­ment van Niervaert die­zelfde dag om 20.00 uur een eucha­ris­tie­vie­ring in de Catharina­kerk op het Begijnhof. Aan­slui­tend is er op het Begijnhof een pro­ces­sie met het Aller­hei­ligst Sacra­ment. De plech­tig­he­den duren tot ongeveer 21.30 uur. Cele­brant in de eucha­ris­tie­vie­ring en tij­dens de pro­ces­sie is pastoor Lars Peetam. De Ka­the­drale Cantorij ver­zorgt met een speciaal pro­gram­ma de vie­ring en de pro­ces­sie, die tevens door het Gilde zal wor­den begeleid.

Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch

In de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch zal de gehele dag het Aller­hei­ligste Sacra­ment wor­den uit­ge­steld. Om 9.00 uur wordt be­gon­nen met een gebeds-moment en ook in de loop van de dag zijn er enkele gebeds-momenten die wor­den ver­zorgd door ver­schil­lende pas­to­rale teams. De uit­stel­ling duurt tot 18.45 uur, waarna de dag om 19.00 uur wordt afgesloten met een eucha­ris­tie­vie­ring.

U bent weer van harte welkom.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose