• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aandacht voor het moment

impressie van 5e bijeenkomst zaterdagavond 7 mei

gepubliceerd: maandag, 16 mei 2016
Aandacht voor het moment

‘Warme aan­dacht en zorg’, met deze missie werkt pastor Michiel van Kooten in de zorgin­stel­lingen van Thebe in Breda en omstreken. In het geloofs­ge­sprek na het gebed rond Barm­har­tig­heid op zater­dag 7 mei was hij te gast en nam hij de aanwe­zigen mee in zijn erva­ringen als gees­te­lijk ver­zor­ger.

Ook de ver­an­de­ringen in de zorg zijn merk­baar. Langdurig zieken wor­den lan­ger thuis ver­zorgd. Nu komen mensen vaak voor het laatste stukje van hun leven terecht in een in­stel­ling. Be­lang­rijk zijn een veilige omge­ving en aan­dacht. Er zijn dan van die momenten dat er intens contact kan zijn in een gesprek. Maar ook zijn er de symbolen, rituelen , gebe­den die een diepere laag in het leven kunnen raken. In een periode van ziek-zijn zie je ook de kracht in mensen, dat ze hun grenzen verleggen en zo ook anders naar het leven kijken. De gees­te­lij­ke ver­zor­ging wil er voor alle mens zijn ongeacht hun levens­be­schou­wing of gods­dienst. In de zorg word je gecon­fron­teerd met pijn en ongemak. Juist dan komt het erop aan om bij mensen te blijven, het met hen uit te hou­den en er te zijn voor de ander. Op­val­lend is dat veel zieken geen of weinig bezoek krijgen. Oude buurt- en familie­ver­ban­den zin weg­ge­vallen. Dan is het fijn om vrij­wil­li­gers te hebben die bezoek­werk doen. In het geloofs­ge­sprek was ook aan­dacht voor mensen met dementie. Juist met hen gaat het om het beleven van het moment.

 

Het volgende geloofs­ge­sprek gaat rond ‘de naakten kle­den’ vindt plaats op zater­dag 4 juni. Anne­miek Dirven, een jonge verpleeg­kun­dige uit de pa­ro­chie, ver­telt dan over haar be­trok­ken­heid bij wees­kin­de­ren in Afrika.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose