• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Filmavond The Letter

6 maart Zevenbergen – 20 maart Oudenbosch

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024

In Zeven­bergen en in Ouden­bosch zal bin­nen­kort, onder impuls van De Pelgrim, ‘The Letter’ wor­den ver­toond: een in­druk­wek­kende, per­soon­lijke do­cu­mentaire over vijf mensen die laten zien wat klimaat­ver­an­de­ring doet met hun thuis. 

Het klimaat veran­dert, eco­sys­te­men wor­den vernie­tigd en we zijn het contact kwijt met de aarde en elkaar. Ofwel, we zorgen slecht voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis­hou­den. Wereld­lei­der paus Fran­cis­cus roept ons op om de verbin­ding weer aan te gaan. Met de aarde en elkaar. Door te luis­te­ren naar degenen die niet ver­te­gen­woor­digd zijn in het poli­tieke debat: 

 • de stem van de jon­ge­ren die last gaan hebben van de ver­an­de­ringen, 
 • de stem van de inheemse volken die hun leef­ge­bied be­scher­men met hun leven,
 • de stem van de dieren en eco­sys­te­men die op het punt staan uit te sterven,
 • de stem van de mensen in armoede, die het zwaar hebben omdat ze zich nau­we­lijks kunnen aanpassen aan de ver­an­de­ringen.

Deze groepen hebben een verhaal te ver­tellen. Door naar hen te luis­te­ren en met hen samen te werken, ont­staat hoop. Hierover maakte Laudato Si Move­ment een film, die inmiddels al door 7 miljoen mensen bekeken is. 

Uit­no­di­ging 

We nodigen jou van harte uit om deze samen met ons te bekijken en erover in gesprek te gaan op: 

 • woens­dag 6 maart om 20.00 uur in de Bar­tho­lo­meus­kerk te Zeven­bergen;
 • woens­dag 20 maart om 20.00 uur in de Basiliek te Ouden­bosch.
Graag aanmel­den via e-mail: depelgrim@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose