• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsdag Onze V/vader

Alle gezinnen -ook eenouder gezinnen- zijn van harte welkom op deze gezinsdag

gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024

Alle ge­zin­nen - ook een­ou­der ge­zin­nen- zijn van harte welkom op de gezins­dag Onze V/vader in Oosterhout op 14 april 2024. Het is be­lang­rijk om als ge­zin­nen elkaar te ont­moe­ten en te groeien in geloof.

Het thema is Onze V/vader: de relatie die wij met onze ‘aardse’ vader hebben heeft ook invloed op ons beeld van God onze Vader. Ook be­lang­rijk voor de mannen die vader zíjn: de liefde voor je kind heeft invloed op zijn of haar gedachten over wie God is.

Willem Visser ’t Hooft zal spreken. Hij is zelf vader van drie kin­de­ren en verant­woor­de­lijke van het gebedsini­tia­tief Fathers Prayers. Hij heeft zelf ook zo zijn worstelingen op dit terrein gehad en getuigt van zijn weg naar zijn V/vader.

Daar­naast gaan we gezellig samen eten en is er gelegen­heid voor stil gebed. In de loop van de mid­dag gaan we met z’n allen op pad. Voor kin­de­ren van 0-18 jaar is er pro­gram­ma. De organi­sa­tie vindt het heel be­lang­rijk dat zij ook een gewel­dige dag beleven.

Prak­tisch

De dag begint met de mis in de Basiliek Sint Jan de Doper in Oosterhout om 11 uur (Markt 28, 4901 EP Oosterhout). Het is ook goed moge­lijk om naar de eigen paro­chie­kerk te gaan en om 12.15 uur aan te sluiten in de pastorie: Markt 17, 4901 EP Oosterhout.

Deelname kost 25 euro per gezin, inclusief lunch en warm avondeten.

Deze dag wordt geor­ga­ni­seerd door de Catharina Pa­ro­chie in Oosterhout en het Bisdom Breda.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose