• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Met Het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes

gepubliceerd: zondag, 28 januari 2024

Het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert al meer dan 100 jaar bede­vaarten naar Lourdes. Dit zijn geheel ver­zorgde reizen met reis en verblijf op basis van volpension. U logeert in uits­te­kende drie- of viersterrenho­tels waar ’s morgens een heer­lijk ontbijt wordt aangebo­den en ’s mid­dags en ’s avonds een uit­ge­breide warme maal­tijd. Indien nodig kan er ook reke­ning gehou­den wor­den met een­vou­dige diëten.

Voor deel­ne­mers met een lichte zorg­vraag is de moge­lijk­heid om in een zorgho­tel te logeren. Dit zijn hotels die be­schik­ken over dezelfde facili­teiten als de andere hotels, maar er zijn daar vrij­wil­li­gers die u een zorgon­der­steu­ning kunnen geven.

Mocht er veel zorg nodig zijn, dan is er de moge­lijk­heid om in het zorgho­tel Accueil Notre-Dame te logeren. Hier kan ook medische zorg verleend wor­den.
U ziet, dat het voor ie­der­een moge­lijk is om met het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes te reizen.

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt aan alle pelgrims een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aangebo­den. Vie­rin­gen, pro­ces­sies, ver­die­pings­mo­menten, wan­de­lin­gen door Lourdes met zijn tien­tal­len winketjes, terrasjes, musea en een excursie naar de Pyraneeën. Hieraan kunt u geheel vrij­blij­vend deelnemen.

De reis naar Lourdes kunt u maken per vliegtuig, TGV, per luxe tou­ringcar of met de zorgbus.

Welke keuze u ook maakt, in Lourdes treffen alle pelgrims elkaar en zal ie­der­een zich opgeno­men weten in die grote ge­meen­schap van miljoenen gelo­vi­gen die bij elkaar komen.

Voor meer­dere in­for­ma­tie over de Lourdes­reizen kunt u contact opnemen met de contact­persoon van het Huis voor de Pelgrim:


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose