• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilig Vormsel in 2024 in onze Parochie

gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024

Jongens en meisjes in de laatste groep van de basis­school staan op de drempel naar de toe­komst. Een toe­komst waarin ze meer en meer volwassen wor­den en steeds meer zelf keuzes gaan maken. In onze Kerk is dat ook vaak het moment waarop deze jongens en meisjes het sacra­ment van het H. Vormsel ont­van­gen.

Aan de toedie­ning van het vormsel gaat een voor­be­rei­ding vooraf. Een deel van de voor­be­rei­ding zijn opdrachten om thuis te doen. Er staat op zater­dag 2 maart een dag­pro­gramma gepland voor de hele groep vormsel­kan­di­da­ten.

De vormsel­vie­ring is gepland op vrij­dag 5 april om 19.00 uur in de Basiliek in Ouden­bosch.

Om u ver­der over het vormsel te in­for­meren nodigen we u, samen met uw zoon of dochter, uit voor een in­for­ma­tie­bij­een­komst op dins­dag 20 februari in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch. De ingang is gelegen aan de achterzijde van de Basiliek (Doelpad / St. Anna­plein). De bij­een­komst begint om 19.30 uur en sluiten we uiter­lijk 21.00 uur af. Inloop vanaf 19.15 uur.

Vormsel­werk­groep Bernardus­paro­chie

Bas Van Haeren
Project­me­de­werker ‘Jonge Ge­zin­nen’

project­me­de­werker@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose