• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

ACTIE KERKBALANS 2024

Geef VANDAAG voor de Bernardusparochie van MORGEN

gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024

De jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans is weer van start gegaan. Dit jaar voor de 50ste keer! Kerk­ba­lans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaat­se­lijke kerken hun leden om een fi­nan­ciële bijdrage over te maken. Ook onze pa­ro­chie doet hieraan mee. Een hele groep vrij­wil­li­gers gaan ook dit jaar rond met brieven en flyers. Krijgt u deze in de bus, lees de brief door en bekijk de flyer en vooral ... DOE MEE en geef voor uw pa­ro­chie!

Om onze kerken te blijven onder­hou­den, en meer nog, om de verbin­ding met de mensen in onze dorpen te maken, hebben we geld nodig. We zijn een geloofs­ge­meen­schap die oog en oor wil hebben voor ie­der­een. Daar willen we ook in 2024 aan ver­der bouwen. Aan een ge­meen­schap die er is voor elkaar, op alle momenten van het leven. SAMEN maken we het VERSCHIL. Iedere bijdrage is daarom heel welkom.

Mogen we je vragen om naar draag­kracht bij te dragen? Zo help je mee om onze pa­ro­chie leven­dig te hou­den.

U kunt snel u gift over met hiernaast getoonde QR-code

Harte­lijk dank voor je bijdrage!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose