• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Collecte voor Oekraïne

zondag 24 april

gepubliceerd: donderdag, 21 april 2016
Collecte voor Oekraïne

Paus Fran­cis­cus heeft pa­ro­chies we­reld­wijd opge­roe­pen om op zon­dag 24 april te collec­te­ren voor de slacht­of­fers van de oorlog in Oekraïne. De Neder­landse Bis­schop­pen geven gehoor aan deze oproep en vragen de pa­ro­chies daarom een extra collecte te hou­den.

Paus Fran­cis­cus deed zijn oproep tij­dens het Angelus op zon­dag 3 april, de Zondag van de God­de­lijke Barm­har­tig­heid. ‘Op deze dag, die als het ware het hart is van het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid, gaan mijn gedachten naar alle volkeren die het meest nood hebben aan ver­zoe­ning en vrede. In het bij­zon­der denk ik, hier in Europa, aan het drama van hen die de gevolgen onder­gaan van het geweld in Oekraïne: zij die achter­blij­ven in de gebie­den verwoest door het geweld dat al vele duizen­den doden heeft geëist en zij – meer dan een miljoen – die ge­dwon­gen wer­den weg te trekken uit de moei­lijke situatie die blijft duren. Het gaat vooral om bejaar­den en kin­de­ren. Ik ben niet alleen in gedachten en met mijn gebed bij hen. Ik heb de nood­zaak ervaren voor hen humanitaire hulp op te zetten.’

‘De bis­schop­pen begrijpen dat Oekraïne gevoelig ligt in onze samen­le­ving’, zegt kar­di­naal Eijk. ‘De ramp met de MH17 ligt nog in ons geheugen en recent was er het referendum met argu­menten voor en tegen een verdrag met Oekraïne. Op dit moment vraagt paus Fran­cis­cus echter aan­dacht voor de concrete nood­si­tua­tie waarin veel Oekraïners leven, en die weinig aan­dacht krijgt in de media. Het voort­du­rende geweld in Oekraïne kent vele slacht­of­fers. Zij hebben hulp nodig en het zijn de Oekraïense Kerken die dit met nadruk onder de aan­dacht van paus Fran­cis­cus hebben gebracht. We vragen de gelo­vi­gen in Neder­land dan ook om gul bij te dragen aan deze collecte en te bid­den voor de slacht­of­fers en voor vrede in dit geteisterde land.’

De opbrengst van de collecte zal wor­den overgemaakt aan de Heilige Stoel en zal door paus Fran­cis­cus wor­den bestemd voor humanitaire hulp aan de slacht­of­fers.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose