• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisdom geloofscursus

Geloofsverdieping en –verinnerlijking

gepubliceerd: donderdag, 16 november 2023

Met de geloofs­cur­sus hoopt het Bisdom tegemoet te komen aan het verlangen naar geloofsver­die­ping en -verinnerlij­king. De cursus is laag­drem­pe­lig, voorkennis is niet vereist.

Voor wie

Vooral voor gelo­vi­gen in de pa­ro­chies, maar ook voor alle andere geïn­te­res­seer­den.

Door wie, waar en tijd

De bij­een­komsten wor­den gegeven door Ben Hartmann, vanuit het bisdom betrokken bij de Missio­naire pa­ro­chie. De cursus vindt plaats in de Cuypers­zaal van de Basiliek, Markt 57 te Ouden­bosch (ingang De Pelgrim 2, via het Doelpad en het Sint Anna­plein), van 19.30 - 21.30 uur

Op don­der­dag 23 no­vem­ber 2023 start de Geloofs­cur­sus met als thema: “Ge­loofs­be­lij­de­nis”. De cursus bestaat uit vier avon­den en wordt gehou­den in Ouden­bosch op de don­der­da­gen 23 en 30 no­vem­ber, 7 en de laatste avond op 14 de­cem­ber 2023 zal dit in de Hellemons­zaal zijn met de ingang Pelgrim 1

Aanmel­den

U kunt zich in­schrij­ven door het invullen van het aanmeld­for­mu­lier op de web­si­te van het bisdom: bisdombreda.nl/agenda/start-geloofs­cur­sus-ge­loofs­be­lij­de­nis


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose