• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 




link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Leeskring: De kerk is fantastisch!

Donderdag 9 november: ‘De kerk en schoonheid’

gepubliceerd: donderdag, 2 november 2023

Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherp­zin­nig én met de nodige humor - vanuit acht ver­schil­lende invals­hoeken naar de kerk. Het levert boeiende lees­stukjes op die aan­zet­ten tot nadenken en over­we­ging.

Tijdens de lees­kring willen we gedurende een vijftal avon­den samen enkele hoofd­stukken van het boek bespreken. Je hoeft niet elke avond aanwe­zig te zijn, je kan ook één of meer­dere avon­den aan­slui­ten. Als het voor jou kan, is het pret­tig dat je het hoofd­stuk vooraf leest. Je kan het boek aankopen (of wij kunnen het ook voor jou be­stel­len). Er is ruimte voor elkaars bele­ving (wat heeft je getroffen?) en het opdoen van nieuwe inzichten (wat neem je eruit mee?). 

De vierde avond gaat over De kerk en schoon­heid’ (Hfdst 8, blz. 111-127).

‘Vele diepreli­gi­euze mensen zien hun geloof ge­sterkt door de schoon­heid die ze vin­den in kunst of natuur. Daar ontwaren ze een glimp van God, of menen die te zien, of alvast iets trans­cen­dents dat hen dieper raakt dan ze ooit dachten. Schoon­heid als een weg naar het absolute.’ En, ‘Heel vaak heeft schoon­heid een reli­gi­euze dimensie, ook voor wie die zelf niet direct zien’, aldus Torfs. Schoon­heid stijgt uit boven het zeg­ba­re, reikt naar het onzeg­ba­re als ze niet wordt ingekapseld in een vast systeem dat moet dienen voor iets anders.

Een helpende vraag voor ons­zelf kunnen zijn: Het ervaren van ‘schoon­heid’, die ik niet in woor­den kan vatten: Herken is deze erva­ring? Kan ik me deze erva­ring terug voor de geest halen.

Volgende en laatste datum: 23 no­vem­ber.

Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Locatie: : Pastorie Ouden­bosch
Be­ge­lei­ding te Ouden­bosch: door Petra Mergaerts en Mario Winters
Aanmel­den vóór 7 no­vem­ber via: depelgrim@bernardus­paro­chie.nl

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.  






 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose