• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Leeskring: De kerk is fantastisch!

Donderdag 26 oktober: ‘De kerk als oase’

gepubliceerd: zondag, 22 oktober 2023

Rik Torfs kijkt op de door hem gekende manier - scherp­zin­nig én met de nodige humor - vanuit acht ver­schil­lende invals­hoeken naar de kerk. Het levert boeiende lees­stukjes op die aan­zet­ten tot nadenken en over­we­ging.

Tijdens de lees­kring willen we gedurende een vijftal avon­den samen enkele hoofd­stukken van het boek bespreken. Je hoeft niet elke avond aanwe­zig te zijn, je kan ook één of meer­dere avon­den aan­slui­ten. Als het voor jou kan, is het pret­tig dat je het hoofd­stuk vooraf leest. Je kan het boek aankopen (of wij kunnen het ook voor jou be­stel­len). Er is ruimte voor elkaars bele­ving (wat heeft je getroffen?) en het opdoen van nieuwe inzichten (wat neem je eruit mee?). 

De derde avond gaat over ‘De kerk voor oase’ (Hfdst 5, blz. 64-76).

‘Terecht zoeken en vin­den we het heilige in de wereld. Maar het heilige valt niet met deze wereld samen... Tege­lijk is en blijft één van haar grote charmes van de kerk dat ze de kans biedt de wereld op bepaalde ogen­blik­ken helemaal los te laten.’ Rik Torfs biedt verrassende inzichten bij het ‘kerkasiel, de biecht en de zon­dagsmis’. Hij zet aan tot nadenken en de diepere bete­ke­nis die schuilt in de kerk als oase, als vrij­plaats voor ie­der­een.

Helpende vragen voor ons­zelf kunnen zijn: Herken ik de kerk als een plek waar ik vrij kan zijn en kan de kerk een vrij­plaats zijn voor ie­der­een, en zo ja, hoe dan?

Data: 26 ok­to­ber, 9 en 23 no­vem­ber.

Tijdstip: 19.30-21.00 uur
Locatie: : Pastorie Ouden­bosch
Be­ge­lei­ding te Ouden­bosch: door Petra Mergaerts en Mario Winters
Aanmel­den vóór 24 ok­to­ber: via depelgrim@bernardus­paro­chie.nl

De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.  


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose