• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Programma najaar van DE PELGRIM

gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2023

De Pelgrim is het in­spi­re­rende centrum van aan­dacht en ont­moe­ting, bemoe­diging en naasten­liefde, zin­ge­ving en re­flec­tie in de Bernardus­paro­chie en de Immanuel­paro­chie, met een po­si­tie­ve uit­stra­ling naar de plaat­se­lijke samen­le­ving. In samen­wer­king met allerlei groepen en organi­sa­ties, sti­mu­leert ‘De Pelgrim’ op veel­vormige wijze de ont­moe­ting met en tussen mensen die op zoek zijn naar zin­ge­ving en geloofsver­die­ping en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabij­heid en naasten­liefde. Ze vormt een be­lang­rijke broed­plaats voor innoverend pas­to­raat en diaco­naal han­de­len.

Kijk voor meer info: Button De Pelgrim

Of: Pelgrim najaar 2023

Coördinator: Petra Mergaerts, pas­to­raal werker


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose