• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kloosternacht van de barmhartigheid

woensdag 4 mei op donderdag 5 mei, van 19.00 uur tot 7.00 uur.

gepubliceerd: maandag, 11 april 2016

In de Heilige Drie­hoek in Oosterhout or­ga­ni­se­ren de drie klooster­ge­meen­schappen die daar zijn geves­tigd in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid een klooster­nacht voor jonge mensen tussen 16 en 35 jaar.

Deze ‘Klooster­nacht van de barm­har­tig­heid’ wordt gehou­den van woens­dag 4 mei op don­der­dag 5 mei, van 19.00 uur tot 7.00 uur. Vanaf 18.30 uur wor­den de deel­ne­mers ont­van­gen bij de Bene­dic­ti­nessen in de OLV Abdij (www.olv­ab­dijoosterhout.nl).

Om 19.00 uur zal mgr. Jan Liesen met zijn zegen en zen­ding de pelgrims­tocht beginnen en een Bijbelse inlei­ding over barm­har­tig­heid ver­zorgen. Om 20.00 uur staan we bewust en bid­dend stil bij de her­den­king van de doden. Vanaf 23.00 uur is het gezel­schap welkom bij de leden van de Ge­meen­schap Chemin Neuf in de Sint-Paulus­ab­dij (www.paulus­ab­dij.nl), waar het ‘Chemin Neuf worship team’ uit Parijs een lof­prijs­con­cert over barm­har­tig­heid met een ver­zoe­nings­vie­ring gaat ver­zorgen.

De klooster­tocht wordt van 3.00 uur tot 7.00 uur besloten in Sint Catharinadal (www.sintcatharinadal.nl) met onder andere dauw­trappen in de wijn­gaard.

Meer in­for­ma­tie is be­schik­baar op Facebook “Klooster­nacht Oosterhout”. In­schrij­ving om als tocht­ge­noot mee te trekken of om als vrij­wil­li­ger te onder­steunen kan via Zuster Simone: klooster­nacht@gmail.com.

Onze ge­meen­schappen heten u harte­lijk welkom.

Norbertinessen van Sint-Catharinadal
Bene­dic­ti­nessen van de Onze Lieve Vrouwe Abdij
Leden van Chemin Neuf Sint-Paulus­ab­dij


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose