• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Is de Alpha cursus iets voor jou?

We starten weer in september 2023

gepubliceerd: vrijdag, 18 augustus 2023

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan, je vragen en bele­ving te delen en vooral ook om naar elkaar te luis­te­ren.

Welkom bij de Alpha cursus najaar 2023  

Heb je vragen over..

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan, je vragen en bele­ving te delen en vooral ook om naar elkaar te luis­te­ren.

Start op dins­dag­avond 26 sep­tem­ber 2023

In overleg met het pas­to­raal team gaat eind sep­tem­ber de Alpha weer van start! Deelname is gratis. Je hoeft geen ’boeken kennis’ van het geloof te hebben. De bij­een­komsten zijn op dins­dag­avond, van 19.30-21.15 uur. We beginnen op 26 sep­tem­ber. En ver­der op 10, 24, en 31 ok­to­ber, en op 7, 14, 21 en 28 no­vem­ber. Op zater­dag 11 no­vem­ber, van 09.45-14.00 uur, zijn 2 aan­slui­tende bij­een­komsten. De bij­een­komsten vin­den plaats in de Cuypers­zaal van de Crypte van de Basiliek; ingang De Pelgrim 2.

Organi­sa­tie 

In elke bij­een­komst staat een Alpha vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van ons geloof en staan in het Alpha werk­boekje, dat de deel­ne­mers ont­van­gen. Voor­beel­den van die vragen zijn: Wie is Jezus voor jou?; Hoe kun je geloven?; Bidden: waarom en hoe?; De Bijbel lezen: waarom en hoe?

De bij­een­komsten beginnen met tezamen een kop koffie of thee drinken en met elkaar te praten over het dage­lijkse leven. Daarna kijken we naar een video over de Alpha vraag die dan op het pro­gram­ma staat. In een gespreks­groep gaan we in op hoe we zélf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen geloofs­be­le­ving en -vragen, en niet om ‘boeken kennis’. Er wordt dus niet over het geloof gedis­cus­sieerd.

Erva­ringen van deel­ne­mers

De bij­een­komsten beginnen met tezamen een kop koffie of thee drinken en met elkaar te praten over het dage­lijkse leven. Daarna kijken we naar een video over de Alpha vraag die dan op het pro­gram­ma staat. In een gespreks­groep gaan we in op hoe we zélf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen geloofs­be­le­ving en -vragen, en niet om ‘boeken kennis’. Er wordt dus niet over het geloof gedis­cus­sieerd.

Aanmel­den en vragen

Je kan nadere info vragen en/of je aanmel­den via on­der­staan­de email adressen van het Alpha team. Hope­lijk tot ziens!

Elly Augus­tijn, ejmaugus­tijn@home.nl

Frans van den Bosch, pas­to­raal­assis­tent@outlook.com 
pas­to­raal assis­tent Bernardus pa­ro­chie, 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose