• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Waar gaat de Bijbel over

Introductie cursus van 4 bijeenkomsten

gepubliceerd: dinsdag, 8 augustus 2023

Als je met de Bijbel wilt kennis­ma­ken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofs­ont­wik­ke­ling kan gaan betekenen. Of als je met mede gelo­vi­gen over Bijbel­tek­sten wil praten en vooral naar elkaar luis­te­ren. Dan is deze cursus van 4 bij­een­komsten, om de 14 dagen op maan­dag­avond, te over­we­gen.

Organi­sa­tie

We gebruiken een klein boekje, ’Bijbel in ’t Kort’ dat de deel­ne­mers bij de aan­vang ont­van­gen alsmede een exemplaar van de Bijbel in Gewone Taal. Deelname is gratis, een vrij­wil­lige bijdrage wordt gevraagd.

Ter voor­be­rei­ding wordt voor elke bij­een­komst een viertal korte Bijbel teksten zelf gelezen, met bij elke tekst een concrete vraag over wat die tekst voor jou zou kunnen betekenen. Tijdens de bij­een­komsten gaan de deel­ne­mers met elkaar daarover in gesprek. Aan het eind van de cursus heb je een eerste indruk van wat voor Boek de Bijbel is en hoe je de Bijbel zelf kunt gaan lezen. De cursus wordt ver­zorgd door pas­to­raal assis­tent Frans van den Bosch.

Locatie, data en tijd

De bij­een­komsten vin­den plaats in de Cuypers­zaal in de Crypte van de Basiliek,
ingang De Pelgrim 2. Op de volgende maan­dag­avon­den: 25 sep­tem­ber, 9 ok­to­ber, 23 ok­to­ber en 6 no­vem­ber van 19.30 - 21.00 uur.

Aanmel­den

Het maximum aantal deel­ne­mers bedraagt 10-12 personen;
aanmel­den tot 11 sep­tem­ber 2023.
Vragen over de cursus en aanmel­den a.u.b. via: pas­to­raal­assis­tent@outlook.com


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose