• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ga met ons mee naar Kevelaer!

maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus

gepubliceerd: maandag, 3 juli 2023

De Duitse stad Kevelaer, zes kilo­me­ter over de Neder­landse grens, is een geliefd bede­vaartsoord. Jaar­lijks brengen vele Neder­lan­ders een bezoek aan dit Maria-oord. Midden in het sfeer­volle centrum van Kevelaer ligt de Kapellenplatz. Rond en op dit met bomen omzoomde plein liggen alle, prach­tig gerestaureerde hei­lig­dommen. Het be­lang­rijk­ste hei­lig­dom is de Genade­ka­pel, hierin wordt een afbeel­ding van de Maagd Maria vereerd. Deze een­vou­dige afbeel­ding wordt de "Consolatrix Afflictorum", ofwel de "Troos­te­res der Bedroef­den" genoemd.

In 2023 trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken ( o.a. de provincie Zeeland ) voor de 274e keer de bede­vaart naar het bede­vaartsoord Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, Troos­te­res der Bedroef­den, wordt vereerd. Het thema van de bede­vaart van het jaar 2023 is: “Wees gerust - Ik ben het” (Mt. 14:27)

Deze pelgrims­tocht, geor­ga­ni­seerd door de Broe­der­schap van Onze Lieve Vrouw van Kevelaer uit Bergen op Zoom en omstreken zal dit jaar gehou­den wor­den op maan­dag 21 au­gus­tus en dins­dag 22 au­gus­tus. Deze twee­daag­se pelgrims­tocht wordt per bus gemaakt. Het pro­gram­ma van de bede­vaart bestaat o.a. uit twee eucha­ris­tie­vie­ringen, een be­zin­nings­dienst ter ere van Maria, Koningin van de Vrede in de St. Antonius­kerk, een licht­pro­ces­sie, de kruis­weg en een afscheidslof. De pas­to­rale be­ge­lei­ding ligt in han­den van: Pastoor Maickel Prasing en Project­me­de­werker Bas Van Haeren. De vie­rin­gen tij­dens deze bede­vaart wor­den muzikaal onder­steund door een dirigent en organist uit Bergen op Zoom en omstreken, die zich hier­voor al jaren met verve inzetten. Door deel te nemen aan de bede­vaart naar Kevelaer, komt men tot be­zin­ning en inner­lijke rust. De in­spi­re­rende omge­ving geeft steun en kracht.

Van harte nodigen wij ook pa­ro­chi­anen van de Immanuel­paro­chie en de Bernardus­paro­chie uit om met ons mee te gaan naar Kevelaer!

Info en aanmel­den:
G. Akkermans, tel.: 0164 243066, e-mail: g.j.akkermans@kpnmail.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose