• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Middenkoor ‘Vocalis’ uit Katwijk zingt in de Basiliek

zaterdag 10 juni, 11:15 uur

gepubliceerd: donderdag, 1 juni 2023

Midden­koor ‘Vocalis’ van de pa­ro­chiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, deel van de pa­ro­chie H. Au­gus­ti­nus, komt zater­dag 10 juni naar Ouden­bosch. Daar zingt het koor in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara om 11.15 uur tij­dens een speciale eucha­ris­tie­vie­ring. Na­tuur­lijk komt er een bus vol met belang­stel­lende Katwijkers mee met deze bevlogen koorle­den. U komt toch ook?

Het koor, onder lei­ding van muzikaal bege­lei­der en dirigent Niek van der Meij, bestaat al weer der­tig jaar en ver­zorgt gemiddeld tweemaal per maand een vie­ring in de Katwijkse kerk., ver­zorgt thema­diensten en zingt inci­denteel op andere locaties. In deze vie­ring zingt het koor de vaste gezangen van de mis ‘Simul adoratur’, maar begint met het uit­no­di­gende ope­nings­lied ‘Met open armen’. Een betere muzikale uit­no­di­ging voor die vie­ring kon ‘Vocalis’ niet bedenken!

‘Vocalis’ heeft al elf keer een kerst­con­cert gegeven, soms op projectbasis met vele andere kerst­liedliefhebbers, soms met een ander koor, heeft tweemaal de Neder­lands­ta­lige Mattheüspassie en tweemaal de passiecantate ‘Who is this King’ uitge­voerd en eenmaal de musical ‘Mozes’. In sep­tem­ber 2013 bracht het koor een bezoek aan Rome en is in de kerk van de Friezen gezongen bij gelegen­heid van het 20-jarig koor­jubi­leum. In sep­tem­ber 2018 werd vanwege het 25 jarig jubileum gezongen in de H. Liebfrauenkirche in Trier. Zo is dit kerk­koor altijd met veel en­thou­sias­me op zoek naar nieuwe uit­dagingen. En die ligt er nu op zater­dag 10 juni om 11.15 uur in de Basiliek in Ouden­bosch. Voor meer in­for­ma­tie over dit mid­den­koor kunt u terecht op www.vocaliskatwijk.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose