• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Kevelaer 2023

“Heb vertrouwen, ik ben het”

gepubliceerd: maandag, 29 mei 2023

Dit jaar trekt vanuit Bergen op Zoom en omstreken voor de 274e keer de bede­vaart naar Kevelaer, waar Onze Lieve Vrouw, de Troos­te­res der Bedroef­den, wordt vereerd.
Kevelaer maakt de pelgrim een ander mens, jong èn oud. We gaan een paar dagen weg van huis om daarna, ge­sterkt door de genade en de moe­der­lijke troost van Maria en bemoe­digd door de ker­ke­lijke plech­tig­he­den en predikaties, weer huis­waarts te keren.

Deze twee­daag­se pelgrims­tocht, zal dit jaar wor­den gehou­den op maan­dag 21 au­gus­tus en dins­dag 22 au­gus­tus. De pelgrims­tocht wordt per tou­ringcar gemaakt.

De mooie Duitse stad Kevelaer, met zijn prach­tige en rijk gedecoreerde Maria­basi­liek, met zijn Kaarsen- en Genade­ka­pel is de grootste en meest geliefde bede­vaarts­plaats van Noordwest-Europa. Binnen het twee­daag­se bede­vaart­pro­gramma vin­den we o.a. twee plech­tige hoogmissen, een be­zin­nings­dienst ter ere van Maria, Koningin van de Vrede in de St.Antonius­kerk, een licht­pro­ces­sie, de kruis­weg en een afscheidslof.

Het thema van de bede­vaart van dit jaar is:

Heb ver­trouwen, ik ben het”

Het bij­zon­dere aan onze tocht naar de Maria­stad Kevelaer is dat niet alleen Brabantse, maar ook Zeeuwse bede­vaart­gan­gers zich bij ons aan­slui­ten.
In Kevelaer kun je ervaren dat je door be­zin­ning in deze in­spi­re­rende omge­ving tot inner­lijke rust kunt komen, dat het steun en kracht kan geven.
De reis zal wor­den gemaakt per tou­ringcar en de reis­kos­ten bedragen € 45,-.

Opgeven voor deelname kan tot 1 au­gus­tus.

Voor ver­dere in­for­ma­tie over de kosten van verblijf en over­nach­ting etc. kunt u ook contact opnemen met een van de be­stuurs­le­den:

Dhr. G.J.F. Akkermans, vz. tel 06 30534643


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose