• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Triduüm Halderberge en Kruisland

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 juli

gepubliceerd: maandag, 15 mei 2023

Op dins­dag 18, woens­dag 19 en don­der­dag 20 juli vindt het jaar­lijkse Triduüm plaats in
Het Veerhuis in Oud Gastel.

Thema is:

“Geef mij wat te drinken”

Zoals andere jaren is er ruimte voor eucha­ris­tie­vie­ringen, lof, een gesprek over het thema.
Daar­naast ge­za­men­lijk koffie­drin­ken, lunchen en genieten van ontspannende ac­ti­vi­teiten.
Een gedetailleerd pro­gram­ma volgt bin­nen­kort.

Steeds van 9.45 uur tot 16.00 uur.

Het Triduüm bestaat al bijna 70 jaar, dus vin­den wij het be­lang­rijk dat het door kan blijven gaan.
Ons bestuur zoekt op korte of lan­gere termijn ver­van­ging.
Bent u geïn­te­res­seerd of weet u iemand, die hier in­te­res­se in heeft,
neem dan contact op met onze se­cre­ta­ris:

M. van Zundert, Doelen 7, tel 0165-513527 of 06- 53410054

Info en in­schrij­ving Triduum 2023


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose