• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het jaar rond

gepubliceerd: dinsdag, 9 mei 2023

Twee jaar gele­den zijn we be­gon­nen met bij­een­komsten om wat beter thuis te raken met de woor­den die in de kerk wor­den ge­spro­ken. Door hiermee aan de slag te gaan, hebben we ‘hon­ger’ gekregen naar meer. Het blijkt dat de teksten nu verstaan­baar­der en be­grij­pe­lijker wor­den. De woor­den in de Bijbel leer­den ons voor de dag van vandaag veel te kunnen betekenen: dat we daaruit hoop kunnen putten, voor mensen die het heel moei­lijk hebben, maar ook als we samen feestvieren. Hierin ontdekten we dat we kennis en iets van vor­ming van ons geloof missen: geloofs­be­le­ving en ver­die­ping. Degene die hieraan meedoen nodigen u graag uit om te gaan deelnemen. Het is een doorlopende cursus, want elke bij­een­komst heeft een nieuw thema gekop­peld aan de lezingen van de zon­dag in het week­ein­de na de bij­een­komst. Twee keer per maand komen we hier­voor bij elkaar. En ie­der­een krijgt de behandelde teksten uit­gereikt om thuis in een map te verzamelen.

De bij­een­komsten zijn op don­der­dag van 11.00 uur tot 12.00 uur in de zij­ruim­te in de Jacobus­kerk in Fijnaart op 25 mei, 15 en 29 juni, 13 en 27 juli, 10 en 24 au­gus­tus, 7 en 21 sep­tem­ber, 5 en 19 ok­to­ber, 2 en 16 no­vem­ber, 30 no­vem­ber aan het begin van het nieuwe ker­ke­lijke jaar, en 14 de­cem­ber, voor de 3e zon­dag van de Advent. Voor meer in­for­ma­tie kunt u contact opnemen met diaken Michaël Bastiaansen, email michaelbastiaansen@kpnmail.nl, tele­foon­num­mer 06 46 34 11 38.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose