• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In memoriam Abt Leo van Schaverbeeck

gepubliceerd: donderdag, 6 april 2023

Op 24 februari 2023 overleed op 83-jarige leef­tijd abt Leo (Armand) van Schaverbeeck, de laatste abt van de abdij van Bornem en de laatste cisterciënserabt in de Benelux.

Hij werd geboren op 7 de­cem­ber 1939 in Temse en trad in 1960 toe tot de orde van de cisterciënsers. De pries­ter­wij­ding was in 1967 en in 1994 werd hij gewijd tot negende abt van de St. Bernardus­ab­dij. Als wapen­spreuk koos hij Estote invicem benigni (Weest goed voor elkaar).  

De voor­ma­lige pa­ro­chies van Oud Gastel, Hoeven en Ouden­bosch zijn bijna 750 jaar gele­den gesticht vanuit de Bernardus­ab­dij in Hemiksem, die herop­ge­richt werd in Bornem. Eeuwen­lang waren het de paters Cisterciënsers, ook wel genoemd Bernardijnen, die de pas­to­rale zorg had­den in onze streken. Het was daarom van­zelf­spre­kend dat we bij de fusie in 2012 voor de naam “R.K. pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux” kozen.

In 2017 werd de abdij over­ge­dragen aan de ge­meen­te Bornem en verlieten de laatste cisterciënzers de abdij. Voor abt Leo was die over­dracht een pijn­lijk, maar nood­za­ke­lijk gebeuren. Hij had daarbij een dubbel gevoel: ener­zijds het afsluiten van een monas­tiek tijdperk, ander­zijds bracht de res­tau­ra­tie en herbestem­ming een nieuw elan.

Abt Leo toonde regel­ma­tig belang­stel­ling voor de Bernardus­paro­chie en de vroe­gere pa­ro­chies waaruit zij is samen­ge­steld. Zo was hij op 16 sep­tem­ber 2012 één van de gemijterde con­cele­branten toen we samen met kar­di­naal Peter Turkson uit Rome het hon­derd­ja­rig jubileum van de Basiliek vier­den.

Op 28 sep­tem­ber 2013 was abt Leo in de H. Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel de hoofd­cele­brant in de eucha­ris­tie­vie­ring bij gelegen­heid van de oprich­ting van de H. Bernardus van Clairvaux­paro­chie.

Op 4 maart 2023 werd hij na een plech­tige eucha­ris­tie­vie­ring in de abdij­kerk in Bornem begraven. We blijven met eerbied en respect aan deze vrien­de­lijke en beminne­lijke man Gods denken!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose