• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In de voetsporen van Sint Bernardus

Drie verdiepingsavonden

gepubliceerd: woensdag, 29 maart 2023

In de periode april tot en met juni 2023 vindt er een aantal ver­die­pings­avon­den plaats over Sint Bernardus en wat zijn spiri­tua­li­teit voor de gelo­vi­gen van de missio­naire Kerk betekent. Deze bij­een­komsten zijn even­goed inte­res­sant voor wie niet mee kan gaan met de bisdom­bede­vaart.

‘Bernardus als reformator’

- don­der­dag 20 april om 20:00 uur in de Basiliek in Ouden­bosch (door: Broe­der Guerric Aerden)

In de spiri­tua­li­teit van Bernardus van Clairvaux draagt de mens als beeld van God een groot­heid van de ziel met zich mee. Deze ‘groot­heid’ valt samen met het god­de­lijk Woord, die de vorm aan de ziel geeft. Door het god­de­lijke af te wijzen ver-vorm-t de mens zijn eigen ziel. De mens wordt daarom opge­roe­pen tot her-vor­ming door zich opnieuw te keren naar het Woord. In de navol­ging van Christus, die het Woord is, wordt hij aan Christus gelijk­vorm-ig. Dat is de her­vor­ming waartoe volgens Bernardus zowel iedere in­di­vi­duele mens als de Kerk als geheel is ge­roe­pen.

Het werk en leven van Bernardus van Clairvaux

- woens­dag 10 mei om 20:00 uur in de Michaëlkerk in Breda (door: Abt Guido Van Belle)

Abt Guido Van Belle brengt de grote en veelzij­dige, maar ook betrekke­lijk onbekende heilige Bernardus van Clairvaux nabij. In zijn inlei­ding leren we Bernardus nader kennen als orde­stich­ter, mysticus, gees­te­lijk vader, theoloog, auteur van de regel van de Tempeliers, kruis­tochtpreker en heilige van Gods Kerk.

‘Geloven is beminnen’, Bernardus’ kijk op de mens

- dins­dag 13 juni om 20:00 uur in de Emmaus­kerk in Terneuzen (door: Bis­schop Lode Van Hecke)

Chris­te­lijk leven is volgens Bernardus: leren leven in ‘de wijde ruimten van de liefde’. En waar liefde is, is vrij­heid. “Liefde in vrij­heid”, zo karakte­riseert hij ons mens-zijn. Maar wat is liefde? En wat is vrij­heid? Bernardus’ kijk hierop is verrassend actueel.

In­te­res­se? Kom naar de vrdie­pings­avon­den!                                                                             Meld je aan: bisdom­bede­vaart@bisdombreda.nl

Volgelingen van Sint Bernardus brachten ge­meen­schappen in ons bisdom tot bloei. We voelen ons aange­moe­digd om in de voetsporen van Bernardus een week samen op te lopen. De zes­daag­se bede­vaart die het bisdom in het najaar or­ga­ni­seert voert langs bij­zon­dere plaatsen die nog altijd van bete­ke­nis zijn voor de versprei­ding en ver­die­ping van het geloof.

Meer info over de bede­vaart: https://www.bisdom­vanbreda.nl/bisdom­bede­vaart


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose