• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Met Het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes

gepubliceerd: woensdag, 29 maart 2023

Het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert al 100 jaar bede­vaart­reizen vanuit Neder­land naar Lourdes. Dit zijn geheel ver­zorgde groeps­reizen met reis en verblijf op basis van volpension. In Lourdes kunt u ver­blij­ven in een uits­te­kend drie- of viersterrenho­tel waar ’s mid­dags en

‘s avonds wor­den uit­ge­breide warme maaltij­den geser­veerd. Met een­vou­dige diëten kan reke­ning gehou­den wor­den.

Voor deel­ne­mers die een lichte zorg nodig hebben be­schik­ken we over hotels met zorg­moge­lijk­heden. Deze hotels be­schik­ken over dezelfde facili­teiten als de ander hotels, maar er zijn daar vrij­wil­li­gers voor zorgon­der­steu­ning.

Het bij­zon­dere van deze reizen naar Lourdes is dat deze ook geschikt zijn voor min­dervalide of mensen die zorg nodig hebben. Op deze manier mag ie­der­een zich opgeno­men weten in die grote ge­meen­schap van miljoenen gelo­vi­gen die in Lourdes bij elkaar komen.

Tijdens het verblijf in Lourdes wordt voor alle pelgrims een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aangebo­den met vie­rin­gen, pro­ces­sies, ver­die­pings­mo­menten, wan­de­lin­gen door Lourdes met de tien­tal­len winkeltjes, terrasjes en musea en een excursie naar de Pyreneeën. Hieraan kunt u geheel vrij­blij­vend deelnemen.

De reis naar Lourdes kunt u maken per trein, vliegtuig of bus (nachtbus, dagbus of zorgbus).

De vliegreizen zijn Chartervluchten die speciaal voor het Huis voor de Pelgrim vliegen.

De bus­reizen vin­den plaats per luxe tou­ringcar. Indien er veel zorg nodig is, is er de moge­lijk­heid om met de zorgbus te reizen en in het zorgho­tel Accueil Notre-Dame te logeren waar medische zorg verleend kan wor­den.

Voor meer in­for­ma­tie over de Lourdes­reizen kunt u contact opnemen met de contact­persoon van Het Huis voor de Pelgrim,

Petra Roks-Buijs, 06-40834796 of recht­streeks met info@huisvoordepelgrim.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose