• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Zalig Pasen

gepubliceerd: vrijdag, 25 maart 2016
Paastuin basiliek
Paastuin basiliek (foto: Willem Snijders)

In dit Heilige Jaar, het jaar van de barm­har­tig­heid, wordt veel aan­dacht besteed aan dit thema. Ie­der­een kent het verhaal van de verloren zoon oftewel het verhaal van de barm­har­tige vader. En het voelt goed als je dit verhaal leest. Een happy end is altijd mooi.

Het verhaal, de weg die er aan vooraf gaat niet altijd. Barm­har­tig zijn voor de ene zoon, kan wel eens wrange gevoelens oproepen bij de andere zoon. De zoon die wel altijd volgens de gel­dende normen en waar­den heeft geleefd. Maar ook als er maar één zoon, één dochter, één mens in het spel is, kan barm­har­tig­heid wel eens een moei­lijk gevoel zijn. Barm­har­tig zijn is niet altijd zo ge­mak­ke­lijk als het lijkt. Soms moet je jezelf volle­dig kunnen weg­cij­feren. Soms tot in het uiterste toe. Jezus, die éne Zoon, was daar toe in staat. En barm­har­tig­heid was aan het einde van zijn leven ver te zoeken.

Omwille van de mensen heeft God de Vader zijn Zoon niet gespaard. In zijn lij­densweg die volgde door de kruis­dood, heeft Jezus geen men­se­lijke barm­har­tig­heid ondervon­den en mis­schien heeft hij ook wel eens een moment van twijfel gehad over de barm­har­tig­heid van zijn Vader; “God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?” (Matteüs 27:46).

De dood van Jezus was een harde, wrede reali­teit.

En toch…
Jezus wist wat komen ging en ging zijn lot niet uit de weg. Hij toonde ons de ultieme vorm van liefde en barm­har­tig­heid. Gedurende zijn hele leven, gedurende zijn lij­densweg, zelfs tot in de dood. “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen” (Lucas, 23:34).

En door zijn ver­rij­ze­nis heeft Jezus de liefde en de barm­har­tig­heid van de Vader mogen ervaren. Een liefde die machti­ger is dan de dood. Jezus, barm­har­tig door zich­zelf te geven voor ons, mensen. God de Vader, barm­har­tig door het offeren van zijn Zoon omwille van ons, mensen. Een vooruit­zicht van ver­rij­ze­nis. Het eeuwig licht van Pasen.

Wat voor voor­beeld, wat voor teken willen we nog meer?
Moge u en de uwen in dit Heilig Jaar niet alleen de barm­har­tig­heid van God de Vader, maar ook die van de mensen ervaren. En moge het licht van Pasen u in­spi­re­ren om zelf een toon­beeld van barm­har­tig­heid te zijn.

Zalig Pasen!

Pastoor Maickel Prasing, pas­to­raal team en bestuur van de H. Bernardus van Clairvaux­paro­chie en de pa­ro­chiekern­com­mis­sies.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose