• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hartjesviering 5 februari 2023

gepubliceerd: maandag, 27 maart 2023

Ieder jaar rond Maria Lichtmis wor­den de kindjes die het jaar daarvoor zijn gedoopt samen met hun familie uit­ge­no­digd voor een speciale terugkom­vie­ring. Op zon­dag 5 februari jl. was het gelukkig weer moge­lijk om
- na twee zeer stille Corona jaren - samen te komen in Ouden­bosch.
We hebben ca. 50 van de 75 dopelingen met hun familie mogen verwel­ko­men tij­dens de Hartjes­vie­ring, deels uit de eigen pa­ro­chie maar ook van ver­der weg. Allemaal vin­den ze hun weg terug naar de Basiliek en daar zijn we uite­raard heel blij mee.

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde om het ont­van­gen leven. Als een kindje wordt geboren, dan willen de ouders hun blijd­schap graag delen met al hun dier­ba­ren. Allemaal zijn we kin­de­ren van het licht die samen zorgdragen voor de schep­ping, voor het leven en voor al het moois dat ons is toe­ver­trouwd.
Tijdens de Hartjes­vie­ring wor­den al deze won­dertjes opnieuw gezegend.

De vie­ring werd muzikaal opge­luis­terd door Graham Tweed en Ruud Brood, het Ave Maria werd door Hester Veraart vertolkt op dwarsfluit. Ieder jaar is het weer leuk om de reacties van ouders en kin­de­ren te zien - én zeker ook te horen - als deze muziek live ten gehore wordt gebracht.

Aan het einde van de vie­ring wer­den de doophartjes aan de ouders uit­gereikt en was er gelegen­heid om nog even gezellig na te praten met een kopje koffie, bekertje ranja en wat lekkers.

De Doop­werk­groep kijkt terug op een geslaagde vie­ring en bedankt pastoor Maickel Prasing, Frank van Gerven, onze kosters, muzi­kanten, voorlees-ouders/kin­de­ren en alle hulp voor en achter de schermen.

We kijken nu al uit naar de volgende hartjes­vie­ring in 2024, maar ook naar nieuwe ver­ster­king.
Heeft u in­te­res­se om vrij­wil­li­ger te wor­den bij onze werk­groep en wenst u meer in­for­ma­tie, neem dan contact op via doop­basi­liek@xs4all.nl

NB: Was u 5 februari niet in de gelegen­heid om het doophartje tij­dens de Hartjes­vie­ring op te halen, dan kunt u het doophartje op week­da­gen tussen 9 en 12 uur tot uiter­lijk eind juli 2023 ophalen bij de pastorie in Ouden­bosch. U heeft hierover ook bericht ont­van­gen via de mail.
Let op: de hartjes die niet zijn op­ge­haald, wor­den na de zomer­va­kan­tie ‘her­ge­bruikt’ voor nieuwe dopelingen. 

Annemarie, Marleen, Ingrid, Anneriet en Inge

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose