• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloofsfeest 2023 - Jezus leeft!

MET MATTHIJS & HENKIE!!

gepubliceerd: donderdag, 16 maart 2023

Alle kin­de­ren tussen 7 en 12 jaar uit West-Brabant en Zeeland zijn van harte uit­ge­no­digd voor het Geloofs­feest op 15 april 2023 in Roosendaal. Ook als je niet gelovig of katho­liek bent, ben je van harte welkom!

Met zoveel moge­lijk kin­de­ren willen we het Paas­feest vieren en meemaken wat er daarna gebeurde! Jij bent van harte uit­ge­no­digd.
In onze feest­tent komt Matthijs mét zijn buik­spreek­pop Henkie. We gaan op zoek naar de leer­lin­gen die Jezus voor het eerst gezien hebben. Hope­lijk kun jij ze vin­den!
’s Middags gaan we in workshops aan de slag. Zo knutselen we bij­voor­beeld wat moois. Niet alleen om zelf te hou­den, maar ook voor anderen: leer­lin­gen van Jezus delen uit! We sluiten af met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het pro­gram­ma is zowel binnen als buiten, dus neem je jas mee!

Voor de ouders en bege­lei­ders is er een workshop over 'Geloof mee­ge­ven aan je kin­de­ren'. Een echtpaar zal op in­ter­ac­tie­ve wijze hierover spreken. Niet alleen vanuit erva­ring, maar ook vanuit een weten­schap­pe­lijk onder­zoek dat hier­naar gedaan is: wat zijn factoren die van invloed zijn op de geloofsopvoe­ding?

Prak­tisch

Startlo­ca­tie: Pastorie van de Onze Lieve Vrouwe­kerk, Kade 23 in Roosendaal
Tijd: 15 april 2023 van 9.30 tot 15.00 uur
Kosten: 5 euro per deel­ne­mer (kind en bege­lei­ders).
Graag vooraf overmaken naar: Fran­cis­cus­cen­trum, NL 91 RABO 0158 7840 22
Vermeld bij omschrij­ving: Geloofs­feest 2023 en het aantal deel­ne­mers

Pro­gram­ma:

9.30   Opening en het feest­lied leren
10.00 Theater door Matthijs & Henkie
11.15 Workshops
12.15 Lunch (zelf brood & drinken mee­ne­men)
12.45 Workshops
14.00 Eucha­ris­tie­vie­ring
15.00 Ie­der­een naar huis

Vragen: Stuur een mail naar: gezin@bisdombreda.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose