• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Voor jonge gezinnen

Kinderkaravaan+

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023

De Kinderkara­vaan-vie­rin­gen zijn eucha­ris­tie­vie­ringen met speciale aan­dacht voor jonge ge­zin­nen. In deze vie­rin­gen laten we op een laag­drem­pe­lige manier jong en oud kennis maken met het katho­liek geloof.

Daar­naast is er de Kinderkara­vaan+. Voor­af­gaand aan de Kinderkara­vaan-vie­ring komen we in de bij­zon­dere periodes van het ker­ke­lijk jaar met de kin­de­ren samen om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het thema van de vie­ring en de periode. Ouders kunnen op de ach­ter­grond meedoen onder het genot van een kopje koffie of thee.

Datum: 12 maart
Thema: Veer­tig­da­gen­tijd - Veran­der jij mee?
Tijdstip: 9.45-10.45 uur, met om 11.00 uur de Kinderkara­vaan-vie­ring
Vandaag gaan we het verhaal horen over de ont­moe­ting tussen Jezus en de Samari­taanse vrouw, een heel bij­zon­dere ont­moe­ting!
Locatie: Hellemons­zaal, onder de basiliek van Ouden­bosch 
Toegang: gratis

Datum: 2 april
Thema: Palm-passie­zon­dag, het verhaal van de Goede Week en Pasen
Tijdstip: om 11.00 uur Palmpasen­pro­ces­sie met alle kin­de­ren in de Basiliek waarna ze zich in de ruimten onder de Basiliek in groepen ver­de­len en het thema samen gaan ver­werken.
Locatie: de Basiliek van Ouden­bosch
Toegang: gratis


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose