• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie

gepubliceerd: maandag, 13 maart 2023

In de veer­tien­de eeuw was de katho­lie­ke kerk opper­mach­tig. Pries­ters waan­den zich God en alleen een kost­ba­re aflaat gaf je ver­ge­ving van je zon­den. Vele pries­ters kon­den een lie­der­lijk leven lij­den. Zij had­den open­lijk vrouwen en kin­de­ren. Geert Grote (1340-1384) besefte in die tijd als eerste dat een her­vor­ming van de kerk dringend nodig was. Hij wilde terug naar de kern van het chris­te­lijk geloof. In de bewe­ging die hij op gang bracht kop­pelde hij een sterke maat­schap­pe­lijke be­trok­ken­heid aan een diep per­soon­lijk beleefd geloof. Grote Europese denkers, zoals Thomas a Kempis, Erasmus en Maarten Luther, alsook paus Adrianus IV, volg­den zijn bewe­ging. In dit tweeluik gaan we op zoek hoe de Moderne Devotie ook voor de hui­dige tijd van waarde kan zijn en in­spi­ra­tie kan bie­den

Lezing door Mink de Vries
Datum: don­der­dag 13 april
Tijdstip: 19.30-21.30 uur
Locatie: Cuypers­zaal, onder de Basiliek in Ouden­bosch.
Aanmel­den: via depelgrim@bernardus­paro­chie.nl
Er zijn geen kosten aan verbon­den.

Excursie naar het Museum Geert Groote Huis en stads­wan­de­ling in Deventer
Datum: zater­dag 29 april
Tijdstip: uiter­lijk om 8.45 uur met eigen ver­voer (carpoolen) vanaf de basiliek in Ouden­bosch en het Bar­tho­lo­meushuis in Zeven­bergen
Kosten: € 25,50, exclusief lunch en bijdrage in ver­voers­kos­ten (op basis van 20 deel­ne­mers) Aanmel­den: via depelgrim@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose