• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaarten Banneux 2023

5-daagse van 12 t/m 16 mei of 1-daagse op zondag 14 mei

gepubliceerd: vrijdag, 27 januari 2023
Bedevaarten Banneux 2023
Bedevaarten Banneux 2023
Bedevaarten Banneux 2023
(foto: Ramon Mangold)

Het Dio­ce­saan Banneux comité van het bisdom Breda or­ga­ni­seert ook in 2023, waarin we de 90ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen vieren, zowel een meer­daag­se als een een­daag­se bede­vaart naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.

De be­ge­lei­ding wordt ver­zorgd door eigen pastores en zorg­team die samen willen instaan voor een in­spi­re­rende bede­vaart en een aangenaam verblijf.

Pro­gram­ma

Dage­lijks een vie­ring, het plech­tig lof met pelgrims­ze­gen met het Heilig Sacra­ment. We bid­den er de kruis­weg en hou­den een kaarsen­pro­ces­sie, we gaan de weg naar de Bron en de Ver­schij­nings­ka­pel. Ook is er aan­dacht voor ont­moe­ting, ontspan­ning en gezellig­heid. En is er de moge­lijk­heid om op eigen gelegen­heid het hei­lig­dom en de winkeltjes te bezoeken.

Banneux

Banneux, niet meer dan een gehucht aan de voet van de Ardennen op zo’n 25 kilo­me­ter van Luik, is de plaats waar sinds de Mariaver­schij­ningen van 1933, pelgrims van over de hele wereld naartoe komen om er bij de Maagd der Armen te vertoeven. Vanuit het bisdom Breda gaan we reeds meer dan 65 jaar op bede­vaart naar dit populaire bede­vaartsoord.
Het hei­lig­dom ligt in een bosrijke omge­ving. Je vindt er het geboortehuis van Mariette Beco, de Ver­schij­nings­ka­pel, alsook de weg door het bos waar zij Maria ontmoette en de bron ontsprong.

Jaar­the­ma 2023

“Kijk naar de ster, roep Maria aan, als je haar volgt, ben je niet bang!”

Het zijn de woor­den van de Heilige Bernardus van Clairvaux. 
Deze raad willen wij opvolgen, iedere keer weer als we in Banneux bij de Maagd der Armen zijn. Maria wil onze gids zijn naar haar zoon Jezus, de Ver­los­ser. Laten we, ook in 2023, ingaan op deze uit­no­di­ging!

In­for­ma­tie

Reissom voor de 5-daagse, volle­dig ver­zorgde (vol pension) bede­vaart bedraagt: 385 euro p.p. 
De 1-daagse bede­vaart, incl. warm mid­dagmaal en namid­dagkoffie met stuk vlaai, bedraagt: 75 euro p.p.

Gegevens voor meer inlich­tingen en aanmel­ding:
Post­a­dres: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch

Email: banneux.bisdom.breda@gmail.com

Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose