• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaarten naar Lourdes

Met VNB Nationale Bedevaarten naar Lourdes

gepubliceerd: dinsdag, 15 maart 2016

VNB Nationale Bede­vaarten or­ga­ni­seert ook in 2016 weer bede­vaarten naar Lourdes in velerlei varianten. Van dagvluchten tot volle­dig ver­zorgde treinreizen, bus­reizen en vliegreizen. Bij­zon­der aan deze bede­vaarten is dat ook mensen die spe­ci­fie­ke zorg of medische be­ge­lei­ding nodig hebben kunnen deelnemen.Eigen Neder­landse vrij­wil­li­gers verlenen alle zorg die wen­se­lijk is, bijna niets is onmoge­lijk.

Het pro­gram­ma van een bede­vaart is een afgewogen combinatie van op bede­vaart zijn en ontspan­ning. Een bede­vaart biedt ook vrije tijd en vooral de moge­lijk­heid om elkaar te ont­moe­ten.

Deel­ne­mers aan bede­vaarten zijn vaak personen die een bezoek aan Lourdes al jaren op hun verlang­lijstje hebben staan, maar die daar nog niet aan toe­ge­ko­men zijn. Of die wens nu voort­komt uit diepe geloofs­be­le­ving, uit nieuws­gie­rig­heid of gewoon omdat het leuk is om in groeps­ver­band samen een bete­ke­nis­volle reis te maken, deelname is moge­lijk voor alle belang­stel­len­den.

In bij­zon­dere situaties kan VNB op aan­vraag pelgrims fi­nan­cieel tegemoet komen voor wie de kosten een probleem zijn.

VNB Nationale Bevaarten or­ga­ni­seert al sinds 1883 bede­vaarten naar Lourdes.
Wilt u meer in­for­ma­tie neem dan contact op met:

Petra Roks-Buijs
Velletriweg 3
4731 DP Ouden­bosch
0165-314508
E-mail: info@ romon.net

VNB Nationale Bede­vaarten
Postbus 273
5201 AG ’s Hertogen­bosch
073- 6818111
info@vnb-nationale­bede­vaarten.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose