• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Schuldhulpverlening als werk van Barmhartigheid

impressie van 3e bijeenkomst zaterdagavond 5 maart

gepubliceerd: zondag, 13 maart 2016

'Nieuwe armoede door schul­den', daarover ging het geloofs­ge­sprek na de gebeds­dienst in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid op zater­dag 5 maart. Anton de Beer, consulent schuld­hulp­ver­le­ning van de ge­meen­te Halder­berge nam de aanwe­zigen op een betrokken en bevlogen wijze mee met het werk van zijn team.

Mensen geraken door allerlei manieren in de schul­den, door verlies van een baan, een echt­schei­ding, een versla­ving, maar ook door een extravagant uitgaven­pa­troon. Wanneer mensen zich mel­den voor hulp wordt samen met de betrokken een project­plan opgezet om te komen tot schuldsane­ring. Vaste lasten, zoals huur, gas water, licht en de zorgpremie wor­den dan zeker gesteld. Er blijft dan vaak naast de aflos­sing van de schuld een klein bedrag over voor dage­lijks levens­on­der­houd. Het team van de ge­meen­te wordt bijgestaan door vrij­wil­li­gers die als schuld-hulpmaatjes wor­den ingezet. Er wordt naar gestreefd om binnen zes jaar schul­denvrij te zijn. Gelukkig lukt dat in 80% van de gevallen.

Anton de Beer is blij met de inzet van deze ge­mo­ti­veerde vrij­wil­li­gers. Door hen en de succesjes die je boekt kun je dit werk vol­hou­den en mensen op een goede manier bijstaan. De aanwe­zigen mochten zo kennis­ma­ken met een eigen­tijdse actuele invulling van 'de hon­gerigen voe­den' als werk van barm­har­tig­heid.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose