• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoi jongens en meisjes

de allereerste Kinderkaravaan+

gepubliceerd: woensdag, 23 november 2022

Het is bijna zover: de aller­eerste Kinderkara­vaan+, op zon­dag 27 no­vem­ber. We kunnen bijna niet wachten! Ook de tijd van advent is een tijd van wachten, vol ver­wach­ting uitzien naar de komst van Jezus. En dat is ook het thema waar­mee we dit jaar, samen met de kin­de­ren in de Bernardus­paro­chie, naar Kerst toe willen leven: ‘Ik kan niet wachten!’

Voor­af­gaand aan de Kinderkara­vaan­vie­ring in de basiliek is er dit keer een kin­der­bij­een­komst waarbij we luis­te­ren naar een bij­zon­der verhaal en samen gaan knutselen. Deze kin­der­bij­een­komst is van 9.45u t/m 10.45u in de Hellemons­zaal (ingang Pelgrim I); de vie­ring start om 11.00u. Voor papa en mama staat er een lekker bakje koffie of thee klaar.

Doe jij ook mee?

Laat je papa of mama jou dan aanmel­den in de Bernardus­paro­chie bij:

- Bas van Haeren, bas.van.haeren@skynet.be
- Pastor Petra Mergaerts, depelgrim@bernardus­paro­chie.nl
- Pa­ro­chie­secre­ta­riaat te Ouden­bosch: 0165-330 502 (werk­da­gen tussen 9.00-12.00 uur)

Als het je leuk lijkt, dan ont­vang je in de advent enkele keren een Kindernieuws­brief waarin we onze erva­ringen met het advents­pro­ject kunnen uitwisselen.

En ook thuis kunnen jullie met het thema aan de slag. We hebben voor jullie een mooie advents­poster met 29 stickers en een bijbe­ho­rend boekje voor het hele gezin. Iedere dag van advent plak je een sticker op de poster en is er een pagina in het boekje met lees- en doe-opdrachten. Zo ontdek je welke Bijbelse figuren elk op hun eigen manier wachten op de vervulling van Gods belofte.

In de kerk zal er gedurende de advent een soortge­lijke poster hangen, waarbij elke zon­dag een Bijbels personage kan wor­den opgeplakt. Zo wordt ook in de kerk de kring van wachten­den steeds groter.

Lukt het niet om te komen, maar willen jullie wel graag thuis met poster en boekje aan de slag, ook dan kun je je mel­den bij de Bernardus­paro­chie.

De Bernardus­paro­chie or­ga­ni­seert vier advents­vie­ringen. Mis­schien kan jij tij­dens een van de vier vie­rin­gen in de kerk de sticker plakken op de poster. Zodat we samen kunnen toeleven naar een mooie kerst­vie­ring op zater­dag 24 de­cem­ber, om 19:00 uur in de Basiliek van Ouden­bosch.

Groetjes van de werk­groep Kinderkara­vaan


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose