• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Red wednesday 2022

woensdag 23 november 2022

gepubliceerd: vrijdag, 11 november 2022

Op Red Wednesday, woens­dag 23 no­vem­ber 2022, wordt we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor gods­dienst vrij­heid en met name voor het ver­volgen van mensen om hun geloof. Als teken van soli­da­ri­teit met hen wor­den, in de avond en nacht, onder meer kerken rood aangelicht. In Neder­land gaan meer dan 100 kerken daaraan deelnemen, waar­on­der de Basiliek van Ouden­bosch.

Na het rood aanlichten van de voor­ge­vel van de Basiliek vindt een oecu­me­nische vie­ring plaats, zie onderstaand pro­gram­ma. Tijdens de vie­ring gedenken we in het bij­zon­der de om hun geloof ver­volgde Chris­te­nen in een groot aantal lan­den in de wereld. We bid­den voor hen en voor beke­ring van hun ver­vol­gers. U wordt van harte uit­ge­no­digd om aan het on­der­staan­de pro­gram­ma deel te nemen.

Pro­gram­ma   

19.45 - 19.55

Op het voor­plein van de Basiliek: kort woord van pastoor Maickel Prasing en start rood aanlichten voor­ge­vel van de Basiliek door dominee Charlotte Inke­laar en pastoor Maickel Prasing; aan­slui­tend gaan we de Basiliek binnen.

20.00 - 20.30

Oecu­me­nische vie­ring, voor­gan­gers: pastoor Maickel Prasing en dominee Charlotte Inke­laar. Met inlei­dingen, Bijbel­tek­sten, medi­ta­tieve muziek, lie­de­ren, voor­beden en de moge­lijk­heid om zelf een voor­bede te doen en daarbij een kaarsje te laten aans­te­ken.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose