• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Steptember

Fundraising evenement voor kinderen en volwassenen met cerebrale parese.

gepubliceerd: vrijdag, 7 oktober 2022

Ik zal me aller­eerst even kort voor­stel­len. Mijn naam is Mirjam ten Cate - Snij­ders, ik ben 31 jaar en woon samen met mijn man, dochter Lize (6) en zoon Xander (3) in Ouden­bosch.

Ik weet het nog als de dag van gis­te­ren. Afgelopen zomer, op de cam­ping in Zuid Frank­rijk, net terug van het strand, ver­telde mijn man over een oud-collega van hem, die meedeed aan de actie “Steptember”. Ik had hier nog nooit eer­der van gehoord, en vroeg me na het lezen van de in­for­ma­tie erover, hardop af hoe dat kon. Steptember bleek name­lijk een we­reld­wijd fundrai­sing evene­ment, waarbij de deel­ne­mers in de maand sep­tem­ber iedere dag 10.000 stappen zetten om zoveel moge­lijk geld in te zamelen voor kin­de­ren en vol­was­se­nen met cerebrale parese. Dit is een hou­ding- en bewe­gings­stoor­nis die veroor­zaakt wordt door een bescha­diging van de hersenen, die ont­staat voor of tij­dens de geboorte of in het eerste levens­jaar.

Een goed doel wat me zeer nauw aan het hart ligt, omdat onze zoon Xander door een zuurstof­te­kort en herseninfarct na de geboorte, kampt met deze stoornis. Het effect van cerebrale parese verschilt van persoon tot persoon. Som­mi­ge mensen mankeren ogenschijn­lijk niets, terwijl anderen in een rol­stoel zitten en 24 uur per dag af­han­ke­lijk zijn van andere mensen. Waar wij ons­zelf gelukkig mogen prijzen met het feit dat Xander zijn uit­dagingen heeft, maar mede door de hulp van de beste therapeuten opgroeit zon­der grote beper­kingen en loopt, rent en fietst, besef ik goed dat wij hier ont­zet­tend veel geluk mee hebben gehad. En daarom besloot ik, op die warme namid­dag in de Franse zon, me in te schrijven voor deze actie. Het zou niet ge­mak­ke­lijk wor­den, iedere dag 10.000 stappen met een drukke baan en twee jonge kin­de­ren, maar ge­mak­ke­lijk is het leven voor iemand met cerebrale parese óók niet!

Nadat ik besloten had mee te doen, moest ik een streef­be­drag invoeren. Zou het lukken 1000 euro op te halen? Al snel bleek dat bedrag behaald en tot twee keer toe verhoogde ik het streef­be­drag, waarna de teller stond op meer dan 3000 euro. Een bedrag waar ik nooit op had durven hopen, maar waarvoor ik ie­der­een en zo ook de Parochiële Caritasin­stel­ling Heilige Bernardus van Clairvaux ont­zet­tend dank­baar ben. Mede door deze steun kan er meer onder­zoek gedaan wor­den en kan hulp ingezet wor­den voor diegenen die dit zo ont­zet­tend hard nodig hebben.

Inmiddels is het alweer ok­to­ber en ik kan met trots zeggen dat het me is gelukt om in sep­tem­ber meer dan 300.000 stappen te zetten. Mocht u ook een steentje bij willen dragen aan dit mooie doel, is het de hele maand ok­to­ber nog moge­lijk een donatie te doen.Dit kan via:

Veel liefs,

Mirjam


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose