• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Oecumenisch avondgebed Oudenbosch

Protestantse Kerk Oudenbosch, Fenkelstraat 24.

gepubliceerd: dinsdag, 4 oktober 2022

De Pro­tes­tantse Ge­meen­te Ouden­bosch en de R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux hebben het ini­tia­tief geno­men om met een maan­de­lijks Oecu­me­nisch Avond­ge­bed van start te gaan. Beide or­ga­ni­se­ren overigens al ruim 6 jaar elke woens­dag een Oecu­me­nisch Middag­ge­bed in de Basiliek van Ouden­bosch van 12.00 – 12.30 uur.

Eerste Oecu­me­nisch Avond­ge­bed in Ouden­bosch 16-10-2022

Zondag 16 ok­to­ber 2022, inloop vanaf 19.45 uur, aan­vang stipt om 20.00 uur.

Voor wie is het Oecu­me­nisch Avond­ge­bed bestemd?

Voor ie­der­een, jong en oud, die zich willen be­zin­nen op de Chris­te­lijke levens­wij­ze. En als je wil kan je na afloop van de vie­ring gezellig met elkaar kennis­ma­ken en praten.

In­spi­ra­tie bronnen

Het ini­tia­tief is geïnspireerd door de opzet van de wereldbekende Taizé vie­rin­gen. Daarin is ruimte voor stilte en gebed. Ook luis­te­ren we naar medi­ta­tieve muziek en naar een korte Bijbel­tekst.

Waar en wanneer

Het oecu­me­nisch avond­ge­bed wordt gehou­den in de Pro­tes­tantse Kerk Ouden­bosch, Fenkel­straat 24. Het vindt één keer per maand op de 3e zon­dag plaats. De 1e vie­ring is op zon­dag 16 ok­to­ber. De vie­rin­gen, inloop vanaf 19.45 uur, beginnen stipt om 20.00 uur en duren ca. 25 minuten. Na afloop daar­van is, als je dat wil, gelegen­heid om gezellig elkaar te ont­moe­ten met koffie/thee/frisdrank tot ca. 21.00 uur.

Namens de Werk­groep Oecu­me­nisch Avond­ge­bed Ouden­bosch,

Frans van den Bosch, pas­to­raal assis­tent


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose