• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Communie thuis

gepubliceerd: dinsdag, 3 november 2015
Communie thuis

Indien u niet meer in de gelegen­heid bent om de diensten in de kerk bij te wonen, maar wel de communie wenst te ont­van­gen, kunt u dit ken­baar maken aan het se­cre­ta­riaat van uw geloofs­ge­meen­schap.

Na de vie­rin­gen op de 1e vrij­dag van de maand in het Punt in Hoeven en in de Hellemons­ka­pel in Ouden­bosch wordt door de desbe­tref­fen­de voor­gan­ger de communie rond­ge­bracht. Indien u van deze moge­lijk­heid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met pastoor Maickel Prasing.

Voor­be­rei­ding

U kunt zich hierop thuis voor­be­rei­den door een wit kleedje over een tafeltje te leggen met een kruis­beeldje en twee kaarsjes er op. Na een korte Bijbelse lezing en gebed vindt dan een korte en intieme plech­tig­heid plaats.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose