• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vaste vieringen

gepubliceerd: woensdag, 8 september 2021

Als gelo­vi­ge ge­meen­schap komen we samen om te luis­te­ren naar wat Jezus Christus, en anderen, ons hebben te zeggen, naar wat in de Bijbel is vast­ge­legd, om daarover na te denken en om te bid­den. In de tekenen van Brood en Wijn is de Heer telkens onder ons aanwe­zig en door de communie wordt de ge­meen­schap tot één grote familie in Jezus Christus. In de pa­ro­chie vin­den daartoe zowel door de week als in het week­ein­de op vaste tijdstippen vie­rin­gen plaats.

Weekend

Zater­dag 17.00 uur H. Hart van Jezus­kerk in Bosschen­hoofd
Zondag 9.30 uur St. Jan de Doper­kerk in Hoeven
Zondag 9.30 uur Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel
Zondag 11.00 uur Basiliek in Ouden­bosch (Eucha­ris­tie­vie­ring) live­stream

Doordeweek

Maan­dag 17.00 uur Zellen­bergen Ouden­bosch
Dins­dag vervalt voorlopig Paulus­ka­pel in Ouden­bosch
Woens­dag 10.30 uur Kroonstede Hoeven
Woens­dag 12.00 uur Oecu­me­nisch gebed
Donder­dag 19.00 uur Paulus­ka­pel in Ouden­bosch
Vrij­dag vervalt voorlopig Blomhof Stand­daar­bui­ten
Vrij­dag vervalt voorlopig Ruimte naast de sacristie van de kerk in Stampersgat

Maan­de­lijks

Eerste vrij­dag vd maand 10.00 uur In ‘het Punt’ in Hoeven
Eerste vrij­dag vd maand vervalt voorlopig Paulus­ka­pel in Ouden­boschActuele in­for­ma­tie

De meest actuele in­for­ma­tie over vie­rin­gen in de pa­ro­chie wordt weke­lijks ge­pu­bli­ceerd in de Halder­bergse Bode en de Moer­dijkse Bode.

Behalve de vie­rin­gen in de kerken ver­zorgen de leden van het pas­to­raal team vie­rin­gen in de woon-zorg­cen­tra in de pa­ro­chie. Weke­lijks gebeurt dat in ‘Kroonestede’ in Hoeven op woens­dag om 10.30 uur, in ‘Blankershof’ in Oud Gastel op don­der­dag om 10.30 uur om de 2 weken en in ‘de Blomhof’ in Stand­daar­bui­ten elke vrij­dag om 10.00 uur. Weke­lijks ver­zorgt het pas­to­raal team op maan­dag de vie­ring om 17.00 uur in de kapel van ‘de Zelle­bergen’ in Ouden­bosch. 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose