• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

gepubliceerd: dinsdag, 28 februari 2023
Pastoraal-Diaconaal Centrum

Visie

De Pelgrim is het in­spi­re­rende centrum van aan­dacht en ont­moe­ting, bemoe­diging en naasten­liefde, zin­ge­ving en re­flec­tie in de H. Bernardus­paro­chie en de Immanuëlpa­ro­chie, met een po­si­tie­ve uit­stra­ling naar de plaat­se­lijke samen­le­ving. In samen­wer­king met allerlei groepen en organi­sa­ties, sti­mu­leert De Pelgrim op veel­vormige wijze de ont­moe­ting met en tussen mensen die op zoek zijn naar zin­ge­ving en geloofsver­die­ping. En daagt zij uit tot nieuwe vormen van nabij­heid en naasten­liefde. Zij vormt een be­lang­rijke broed­plaats voor innoverend pas­to­raat en diaco­naal han­de­len.

Missie

Gevoed door het chris­te­lijk geloof draagt de Pelgrim met haar vormend pro­gram­ma én met haar sociaal betrokken ini­tia­tie­ven ener­zijds bij aan de vitalise­ring en de missio­naire iden­ti­teits­ont­wik­ke­ling van beide pa­ro­chies. Ander­zijds zorgt zij hiermee voor een po­si­tie­ve presentie en bijdrage van de kerk in de heden­daag­se samen­le­ving.

Samen­stel­ling pro­gram­maraad van De Pelgrim

Coördinator: Petra Mergaerts, pas­to­raal werker
Leden: Eric Roovers, Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters en Bas van Haeren.

Hier­on­der vindt u het pro­gram­ma voor het voor­jaar 2023

Contact

Indien u op de hoogte wilt blijven van de ac­ti­vi­teiten die De Pelgrim or­ga­ni­seert, kunt u uw naam en mail­a­dres door­ge­ven aan de Pro­gram­maraad via depelgrim@bernardus­paro­chie.nl In de loop van dit werk­jaar zullen we bouwen aan de uitgave van een digitale nieuws­brief welke u via de mail kunt ont­van­gen.

Kalen­der 2023

datum ac­ti­vi­teit
26 februari ‘Samen aan tafel’ in Zeven­bergen
26 februari Oecu­me­nisch avond­ge­bed in Ouden­bosch
2 maart ‘Op weg naar een luis­te­rende Kerk’ in Ouden­bosch
9 maart Film ‘Green Book’ in Zeven­bergen
10 maart Marga Clompé (Fran­cis­cus­groep) in Ouden­bosch
12 maart Kinderkara­vaan+ in Ouden­bosch
15 maart Vastenchallenge in Ouden­bosch
15 maart
Film ‘Hidden Figures’ in Ouden­bosch
19 maart Oecu­me­nisch avond­ge­bed in Ouden­bosch
22 maart Medi­ta­tieve wan­de­ling in Ouden­bosch
23 maart ‘Op weg naar een luis­te­rende Kerk’, deel 2 in Ouden­bosch
26 maart ‘Samen aan tafel’ in Zeven­bergen
2 april Kinderkara­vaan+ in Ouden­bosch
13 april Lezing ‘Geert Groote en de moderne Devotie’ in Ouden­bosch
14 april Z. Peerke Donders (Fran­cis­cus­groep) in Ouden­bosch
16 april ‘Samen aan tafel’ in Zeven­bergen
16 april Oecu­me­nisch avond­ge­bed in Ouden­bosch
29 april Excursie ‘Geert Groote en de moderne Devotie’ naar Deventer
12 mei Kar­di­naal de Jong (Fran­cis­cus­groep) in Ouden­bosch
21 mei ‘Samen aan tafel’ in Zeven­bergen
18 juni ‘Samen aan tafel’ in Zeven­bergen
2 juli Gezins­dag van de Kinderkara­vaan

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose