• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal team

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021
Pastoraal team

Voor de pa­ro­chie is een pas­to­raal team aan­ge­steld, dat in opdracht en met zen­ding van de Bis­schop van Breda de algemene pas­to­rale taken voor de geloofs­ge­meen­schappen verricht. Het team bestaat uit de volgende personen:

Maickel Prasing, pries­ter

Hij is benoemd tot pastoor van de pa­ro­chie en richt zich met name op li­tur­gische aan­ge­le­gen­he­den en bestuurs­zaken. Hij is bereik­baar op de pastorie van de Basiliek in Ouden­bosch, (0165) 330 502, in dringende gevallen (06) 209 67 985, pastoor@bernardus­paro­chie.nl

Alex Schuerman, pries­ter-assis­tent

Hij onder­steunt het team voor de vie­rin­gen in het week­ein­de en inci­denteel voor uit­vaar­ten, hu­we­lij­ken en doop­vie­ringen. Hij is bereik­baar op (06) 282 11 515, alex.schuerman@gmail.com

Eric Roovers, team­assis­tent

Ter onder­steu­ning van de werk­zaam­he­den van het pas­to­raal team is Eric Roovers aan­ge­steld als team­assis­tent. Hij is bereik­baar op (06) 165 40 840, team­assis­tent@bernardus­paro­chie.nl

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose