• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Misintentie

gepubliceerd: maandag, 16 november 2020
Misintentie

Veel mensen horen graag de namen van hun overle­den dier­ba­ren. En het is goed dat we in de pa­ro­chie aan hen blijven denken en hun namen blijven noemen. Hier­voor kunt u een mis­in­ten­tie opgeven voor een Eucha­ris­tie­vie­ring.

Het offer van Christus dat in de Eucha­ris­tie te­gen­woor­dig wordt gesteld wordt dan opgedragen aan God voor die speciale intentie. Christus heeft zijn leven ook voor die mens gegeven. De pries­ter kan in stilte voor een bepaalde intentie celebreren, maar het is een goede gewoonte de intenties af te lezen. U kunt mis­in­ten­ties opgeven voor een zon­dagsmis maar ook voor een door­de­weekse mis.

Ook in een Woord- en Communie­dienst kunnen we voor iemand bid­den en zijn of haar naam noemen. Het heeft dan niet de waarde van een misintentie maar het gebed als zodanig is zin­vol.

Om versprei­ding van het COVID19-virus te voor­ko­men geldt vanaf 17 ok­to­ber onder andere de maat­regel dat maar een beperkt aantal kerk­gan­gers bij een vie­ring mag wor­den toe­ge­la­ten en dat kerk­gan­gers zich vooraf voor een vering dienen aan te mel­den. Het opgeven van een mis­in­ten­tie betekent niet dat u zich ‘auto­ma­tisch’ voor een vie­ring heeft aangemeld. Meer in­for­ma­tie over het aanmel­den voor vie­rin­gen vind u in de rubriek ‘Nieuws’.

Contact­a­dressen

Voor het opgeven van mis­in­ten­ties kunt u contact opnemen met de pastorie of het se­cre­ta­riaat van uw geloofs­ge­meen­schap. Voor een mis­in­ten­tie wordt een vergoe­ding gevaagd van € 11,00 (stipendium).

 • Bosschen­hoofd: E. Roovers (06) 165 40 840
 • Hoeven: pastorie, (0165) 502 336
 • Oud Gastel: pastorie (0165) 511 286
 • Ouden­bosch: pastorie, (0165) 330 502
 • Stampersgat: se­cre­ta­riaat in Oud Gastel, (0165) 511 286
 • Stand­daar­bui­ten: mw. K. van Gorp, (0165) 318 022

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose