• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koren

gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2023
Projectkoor met de Oudenbossche Harmonie
Projectkoor met de Oudenbossche Harmonie

Onze pa­ro­chie is vele koren rijk. Zij luis­te­ren de li­tur­gische vie­rin­gen op en leveren een be­lang­rijke bijdrage aan de pa­ro­chie­gemeen­schappen. Alle koren kunnen uw stem goed gebruiken. Over­weegt u lid te wor­den van een koor, neem dan contact op met de contact­persoon of spreek na een vie­ring een van de koor­leden aan voor meer in­for­ma­tie en nadere kennis­ma­king.

Bosschen­hoofd 

Het pa­ro­chie­koor ver­zorgt weke­lijks de vie­ring op zater­dag en tevens uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen. Dirigent en organist is P. van ’t Hof. Contact­persoon is G. Verschuren, (0165) 315 582.

Oud Gastel

Koor­groep Regenboog

Koor­groep Regenboog ver­zorgt met een heel eigen repertoire door­gaans de vie­ring op de eerste zon­dag van de maand. Dirigent en organist is E. de Veth. Contact­persoon is T. Brok, (0165) 512 728.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose