• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Koren

gepubliceerd: maandag, 7 november 2022
Projectkoor met de Oudenbossche Harmonie
Projectkoor met de Oudenbossche Harmonie

Onze pa­ro­chie is vele koren rijk. Zij luis­te­ren de li­tur­gische vie­rin­gen op en leveren een be­lang­rijke bijdrage aan de pa­ro­chie­gemeen­schappen. Alle koren kunnen uw stem goed gebruiken. Over­weegt u lid te wor­den van een koor, neem dan contact op met de contact­persoon of spreek na een vie­ring een van de koor­leden aan voor meer in­for­ma­tie en nadere kennis­ma­king.

Bosschen­hoofd 

Het pa­ro­chie­koor ver­zorgt weke­lijks de vie­ring op zater­dag en tevens uit­vaar­ten en huwe­lijks­vie­ringen. Dirigent en organist is P. van ’t Hof. Contact­persoon is G. Verschuren, (0165) 315 582.

Oud Gastel

Koor­groep Regenboog

Koor­groep Regenboog ver­zorgt met een heel eigen repertoire door­gaans de vie­ring op de eerste zon­dag van de maand. Dirigent en organist is E. de Veth. Contact­persoon is T. Brok, (0165) 512 728.

Ouden­bosch

Project­koor

Het project­koor is een gelegen­heids­koor dat jaar­lijks de Heilige nachtmis met Kerst­mis en de plech­tige hoogmis met Pasen in de Basiliek ver­zorgd. Het is een aan­vul­ling op het basiliek­koor en wordt gevormd door dames en heren uit diverse koren. Ook bij heel speciale gelegen­he­den wordt een beroep gedaan op het project­koor en wordt daarvoor weer een oproep gedaan om mee te zingen. Het koor staat onder lei­ding van C. Vergouwen. Organist is L. Koks. Contact­persoon: dhr. W. Gouverneur, 06-303 90 168

Chavarim

Chavarim, een koor voor jong en oud, ver­zorgt met eigen­tijdse muziek een keer per maand op zon­dag de vie­ring om 11.00 uur in de Basiliek. Dirigent is P. van ‘t Hof. Pianist is mw. I. Nagt­zaam. Contact­persoon is mw. M. van Leeuwen 06-218 53 758.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose