• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kinderkaravaan

gepubliceerd: maandag, 21 juni 2021

KinderkaravaanDe Kinderkara­vaan is een serie van eucha­ris­tie­vie­ringen speciaal voor jonge ge­zin­nen. Als een reisgezel­schap van Kara­vaan­ge­zinnen trekt de Kinderkara­vaan van kerk naar kerk in Bosschen­hoofd, Hoeven, Oud Gastel en Ouden­bosch.

Samen vieren we de eucha­ris­tie, ver­tellen we een mooi verhaal aan de kin­de­ren en zingen we ver­schil­lende liedjes. De Kara­vaan­vie­ringen zijn daar­mee een laag­drem­pe­lige, leuke manier voor ge­zin­nen om zich (weer) thuis te voelen in de kerk. De vie­rin­gen helpen andersom ook om het katho­lie­ke geloof thuis een plaats te geven. Zodra meer bekend is over de vie­rin­gen in het jaar 2020-2021 wordt dat op deze plaats ge­pu­bli­ceerd.

Nieuws­brief

Regel­ma­tig zal een nieuws­brief wor­den ge­pu­bli­ceerd op deze web­pa­gina.
Kom daarom regel­ma­tig terug!

2e nieuws­brief

1e nieuwsbief

  

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose