• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Overweegt u om katholiek te worden?

gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021

Wilt u gaan ervaren dat God van u houdt, zoals u bent? En dat u zelf daarop een ant­woord kunt gaan geven? Wilt u kennis­ma­ken met Jezus, de Zoon van God, die sprekend op zijn Vader lijkt en ons leert hoe we echt gelukkige mensen kunnen wor­den? Name­lijk door God lief te hebben en je naaste als jezelf, door niet jezelf als middel­punt te zien maar op Gods liefde te ver­trouwen en van­daar uit je naaste lief­ te heb­ben. Wilt u leren bid­den dat Gods Geest u daarbij helpt?

Wilt u kennis­ma­ken met de evangeliën waar­on­der de prach­tige gelijkenissen van Jezus, zoals die van de verloren zoon, en daar­mee Gods barm­har­tig­heid leren kennen? Wilt u het sacra­ment van het doopsel ont­van­gen, en daar­mee aan­ge­ven dat u kind van God wilt wor­den, en daarna het sacra­ment van het vormsel en de communie ont­van­gen?

Voelt u zich dus in uw hart aange­trok­ken om op weg te gaan om God en zijn Zoon Jezus te leren kennen, de sacra­menten te ont­van­gen en opgeno­men te wor­den in de pa­ro­chiege­meen­schap om daar, met medeleer­lin­gen van Jezus, ver­der te werken aan geloofsver­die­ping? Maak dan een afspraak met pastoor Maickel Prasing, (0165) 330 502, In een gesprek met hem wordt gekeken wat voor u de beste aanpak zal zijn voor de geloofsvoor­be­rei­ding.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose