• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

1e zondag van de Advent

zondag 28 november 2021

Een vinger aan de pols

Bezinning bij de lezingen

Af en toe word je bedolven onder allerlei onheilsprofetieën. Het gaat slecht met ons milieu. De ozonlaag, de waterhuishouding: ze zijn een bedreiging voor de toekomst van mens en wereld. Normen en waarden lijken te verdwijnen. Er zijn de problemen van drugs en alcohol. Geweld neemt hand over hand toe. We vragen ons soms af waar het naar toe moet. Het kan zo niet langer meer. Het zou dom zijn om de ogen te sluiten voor de problemen van onze wereld. Maar het is niet goed om ons in die dreiging te laten meeslepen. Het evangelie roept op om onze hoofden juist dan omhoog te houden. Het kan niet de bedoeling zijn, dat we ten onder gaan aan pessimisme. Leven van mens en wereld is toekomstgericht. Daarom worden we opgeroepen waakzaam, alert te zijn. We moeten de vinger aan de pols houden, maar ook de handen uit de mouwen steken. Lijdzaam toezien is niet christelijk. Daadwerkelijk uitzien naar leven en ruimte: daartoe worden we uitgedaagd. Op onze weg naar Kerstmis mogen we dit voor ogen blijven houden.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Jeremia 33, 14-16

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.

Epistellezing

1 Thessalonicenzen 3, 12 - 4, 2

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Evangelielezing

Lucas 21, 25-28.34-36

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog want uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik, want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.’

 

.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose