• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

20e zondag door het jaar

zondag 14 augustus 2022

Vastberaden zijn weg gaan

Bezinning bij de lezingen

De boodschap van Jezus is niet vrijblijvend. Hij daagt je uit tot een keuze. Meedraaien met alle winden komt niet ter sprake. Hij is vuur komen brengen, oplaaiend vuur. Dat vuur kan pijn doen; het kan je bang maken. Het kan je doen kiezen voor een andere weg. De weg van Jezus is niet gemakkelijk. Hij gaat in de richting van het kruis zoals Jeremia richting 'put' ging. Maar zij lieten zich niet klein krijgen. Vastberaden gingen ze hun weg, wetend dat ze door God zouden worden verheven. Ze zochten niet de duisternis van de dood, maar de hoogte van het leven. Het leven van de profeten - ook het leven van de grootste onder hen - is voor ons een uitdaging. Durven wij hen vastberaden volgen? Durven wij het aan om een teken van tegenspraak te zijn? Hun weg gaan roept weerstand en onbegrip op. En toch is het een weg van toekomst, van leven. Want op die weg mogen we God aan onze kant weten. Namens Hem mogen wij werken aan leven, aan toekomst voor mens en wereld. Vastberaden mogen we op die weg gaan: door Hem gezegend en begeleid.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Jeremia 38, 4-6.8-10

In die dagen zeiden de edelen tot de koning: ‘Laat die profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten die nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet het welzijn van het volk, maar zijn ondergang.’ Koning Sidkia antwoordde: ‘Goed, hij is in uw macht; ik kan toch niet tegen u op’. Toen grepen zij Jeremia vast en wierpen hem in de put van prins Malkia, in de nabijheid van het wachthuis; met touwen lieten ze hem neer. In de put was geen water, alleen slijk, zodat Jeremia erin wegzonk. Terwijl de koning zitting hield in de Benjaminpoort, verliet Ebed-Melek het paleis, ging naar de koning en zei: ‘Heer koning, deze mannen hebben een misdaad begaan tegen de profeet Jeremia door hem in de put te werpen’. Daarop gaf de koning aan de Ethiopiër Ebed-Melek de opdracht: ‘Neem drie mannen met u mee en haal de profeet Jeremia uit de put eer hij sterft’.

Epistellezing

Hebreeën 12, 1-4

Broeders en zusters, laten wij ons aansluiten bij die menigte getuigen van het geloof en elke last en belemmering van de zonde van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we ons hebben ingeschreven. Zie naar Jezus, de aanvoerder en voltooier van ons geloof. In plaats van de vreugde die Hem toekwam heeft Hij een kruis op zich genomen en Hij heeft de schande niet geteld: nu zit Hij aan de rechterzijde van Gods troon. Denkt aan Hem die zoveel tegenwerking van zondaars te verduren had; dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. Uw strijd tegen de zonde heeft u nog geen bloed gekost.

Evangelielezing

Lucas 12, 49-53

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Vuur ben Ik op aarde komen brengen, en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait! Ik moet een doopsel ondergaan, en hoe beklemd voel Ik mij totdat het volbracht is. Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen? Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid. Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn; drie zullen er staan tegenover twee en twee tegenover drie; de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader; de moeder tegenover de dochter en de dochter tegenover de moeder, de schoonmoeder tegenover de schoondochter en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.’


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose