• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tot zegen zijn

gepubliceerd op woensdag, 7 februari 2024

‘De beste wensen!’ Hoe vaak hebt u het aan het begin van dit nieuwe jaar gezegd? Welgemeend of uit gewoonte, zonder erbij na te denken, omdat het zo hoort? ‘De beste wensen’, is dat ‘het beste gewenst, dat het je goed mag gaan in de maanden die voor je liggen’? Of ‘dat je eigen beste wensen maar mogen uitkomen, de wensen voor je hoogst individuele zelf’? Of het beste voor ons, ‘het volk’ dat zich in november met de verkiezingen heeft uitgesproken dat het in ons land anders moet, beter...? Dat ‘volk’ dat heeft laten merken dat het uitverkoren is om gestalte te geven aan een andere samenleving, waarin wij-zij weer de boventoon mag voeren, waarin de ogen worden gesloten voor de problemen waarmee mensen wereldwijd worden geconfronteerd, waarin zorgen om de schepping en de mensheid worden genegeerd en zelfs ontkend, als niet bestaand, als waanideeën? Dat ‘volk’ dat zich wil laten voorgaan door leiders die omwille van ‘het pluche’, de macht, van het ene op het andere moment, zonder blikken of blozen de scherpe kantjes van hun overtuigingen in de ijskast zetten. Maar een ijskast dient om te conserveren, goed te houden, te bewaren. Wat erin zit kan er op ieder moment weer worden uitgehaald, klaar voor gebruik. Dit ‘volk’, het krijgt waar het om heeft gevraagd: een eigen god, eigen profeten, een eigen redder...

En die andere Redder, geboren uit ‘de gezegende onder de vrouwen’, geboren in een krotwoning, die heeft laten zien dat God een andere wereld voor ogen staat, een Koninkrijk van vrede, waarin gerechtigheid en rechtvaardigheid leidend zijn? Die Redder, de Gezalfde, heeft zijn boodschap met zijn leven moeten bekopen om tegelijkertijd een leven voor de eeuwigheid te verwerven, in het vertrouwen dat Zijn leven niet voor niets is geweest. Die Leidsman zou in onze dagen met lede ogen moeten aanzien dat mensen nog steeds worden verdrukt, verjaagd, misbruikt, dat de schepping steeds meer wordt verkwanseld, dat zijn Goede Boodschap in een doos op zolder wordt gezet. Niet meer aan denken. Het zijn enkel nog de kleine dingen die ’t doen, die nog iets van Zijn licht laten schijnen. Het zijn de kleine mensen die in weer en wind volhouden, die de handen uit de mouwen steken voor een ander, die blijven geloven en hopen, wellicht tegen beter weten in, die zich blijven uitspreken, zolang het nog kan.

In de Bijbel, dat grote verhalenboek, dat levensboek, is voortdurend sprake van mensen die door de Eeuwige op weg worden gestuurd, weg uit het bekende, het vertrouwde, het ‘eigene’; van mensen die op weg zijn gegaan naar een door de Ene beloofd ‘land van melk en honing’; van mensen die dat land alleen maar van verre mogen zien, maar niet opgeven en blijven geloven in de belofte dat volgende generaties er mogen binnengaan. Het zijn gewone mensen, die zich onderweg regelmatig afvragen of ze nog wel op de goede weg gaan, in de juiste richting, die op de knieën gaan als ze een verkeerde afslag hebben genomen. En God, ‘Ik-ben-er’ is zijn Naam, zegt telkenmale: ‘Hier is mijn hand, Ik leid je voort. Mijn zegen heb je. Zegen jij op jouw beurt wie met je op weg zijn, wie met je willen optrekken, en vergeet niet wie achteraan komen.’

Als pelgrims van alle tijden zijn we nog steeds onderweg. We bereiden ons voor op het feest van de Verrijzenis: veertig dagen ‘door de woestijn naar een beloofd land’, een tijd van bezinning op de weg die we kunnen gaan, die we willen gaan. Een tijd om elkaar eens te meer tot zegen te zijn, niet met ‘de beste wensen’, maar met deze ene wens: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven”. (Numeri 6, 24-26; NBV21) Dan zal de HEER zegenen wie zijn zegenrijke Naam uitspreekt en er naar handelt, nu en altijd, over alle grenzen heen.

Eric Roovers, teamassistent

overzicht van bijdragen:
woensdag, 7 februari 2024Tot zegen zijn
vrijdag, 15 december 2023Een nieuw begin
maandag, 30 oktober 2023Op weg als Pelgrims van de Hoop
dinsdag, 29 augustus 2023Geef kleur aan het leven
donderdag, 22 juni 2023Welke kant gaat onze kerk op?
zaterdag, 22 april 2023Zalig Pasen!
dinsdag, 21 februari 2023Geraakt … of niet?
maandag, 19 december 2022… En dan wordt het Kerstmis.
maandag, 5 september 2022Een veilig nest
maandag, 20 juni 2022Als u dit leest …
dinsdag, 19 april 2022PASTORAAL WOORD PASEN 2022
zaterdag, 26 februari 2022Op weg naar de kerk van morgen
maandag, 13 december 2021Hoopvol licht in donkere tijden
zaterdag, 30 oktober 2021Licht aan het einde van de tunnel
dinsdag, 14 september 2021Onderweg met geloof, hoop en liefde’
dinsdag, 13 juli 2021Pastoraal woord
vrijdag, 30 april 2021Missionair parochie zijn
dinsdag, 23 februari 2021Elkaar blijven ontmoeten in geloof:
woensdag, 25 november 2020Dag lieve Advent,
dinsdag, 3 november 2020Er is iets te kiezen
dinsdag, 15 september 2020Wat willen we nou eigenlijk?
donderdag, 18 juni 2020Pasen, Pinksteren, en daarna …..
zondag, 26 april 2020Als we het niet meer weten
dinsdag, 18 februari 2020Begin en het einde
zondag, 22 december 2019Wij komen tesamen onder het sterrenblinken!
woensdag, 23 oktober 2019Meegaan met onze tijd
donderdag, 5 september 2019Onderweg zijn….’
woensdag, 19 juni 2019‘De hoop sterft het laatst’
woensdag, 10 april 2019Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem aan het breken van het brood.
maandag, 18 februari 2019Water om van te leven
donderdag, 27 december 2018Gekend worden, gekend zijn
vrijdag, 19 oktober 2018Op bedevaart
woensdag, 29 augustus 2018Ver en dichtbij
maandag, 18 juni 2018Als liefde de weg is wordt de wereld anders.
dinsdag, 24 april 2018Goede reis!
maandag, 19 februari 2018Onderweg naar Pasen
maandag, 18 december 2017Nu zijt wellekomen!
dinsdag, 24 oktober 2017Een uitdaging voor de oecumene
dinsdag, 19 september 2017Sprekende stilte
maandag, 10 juli 2017De kracht van verbeelding
vrijdag, 12 mei 2017Priesterjubileum
donderdag, 9 maart 2017Veertig dagen
woensdag, 7 december 2016Dromen met de ogen open
dinsdag, 25 oktober 2016Deuren van Barmhartigheid
donderdag, 1 september 2016Mijn zilveren jubileum
dinsdag, 14 juni 2016Mijn eerste stagejaar
woensdag, 30 maart 2016Geloofsbagage 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose