• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten van de Parochie

Overzicht van activiteiten van onze parochie.


dinsdag 03
okt 19.30 uur
Omgaan met verlies en rouw
dinsdag 3 oktober
Net als vorig jaar or­ga­ni­se­ren de Bernardus- en Immanuel­paro­chie, de ge­meen­te Halder­berge en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje een kennis­avond waarop je specialis­tische in­for­ma­tie ont­vangt, ditmaal rond het thema verlies en rouw. Ingrijpende gebeur­te­nissen in het leven veroor­zaken vaak gevoelens van een­zaam­heid.
zondag 08
okt 11.00 uur
Sint Franciscusviering met huisdierzegening
zondag 8 oktober 11 uur in de Basiliek
De KinderKara­vaan­vie­ring aan het begin van de maand ok­to­ber van de Bernardus­paro­chie staat in het teken van de Heilige Fran­cis­cus van Assisi. Tijdens deze eucha­ris­tie­vie­ring leren we deze heilige beter kennen en laten we onze huisdieren zegenen!
maandag 23
okt 11.00 uur
In de voetsporen van Sint Bernardus
Bedevaartreis van 23 t/m 28 oktober 2023
De Franse abt Bernardus van Clairvaux, vereerd als Sint-Bernardus, was begin 12e eeuw de be­lang­rijk­ste promotor van de her­vor­mende kloosterorde van de cisterciënzers. We bezoeken Fontaine-lès-Dijon, de plaats waar hij in 1090 werd geboren. En ook de abdij van Cîteaux, waar hij samen met der­tig andere jonge edellie­den uit Bourgondië intrad bij de cisterciënzerorde .
donderdag 14
dec 19.00 uur
Kerst met Sela
Donderdag 14 december - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch
Op vrij­dag 17 maart 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Paas­con­cert. Het is voor het eerst in 3 jaar dat het weer moge­lijk is om samen stil te staan bij het hoogte­punt in ons ker­ke­lijk jaar. 
Samen zingen, samen in stilte het lij­den, sterven en opstaan van Christus gedenken. Op het pro­gram­ma staan alge­meen bekende lie­de­ren en lie­de­ren van Sela. Wacht niet te lang met reserveren, het aantal beschik­ba­re plaatsen is vaak snel gevuld. 
Kaarten zijn verkrijg­baar via www.sela.nl/concerten
——
Op don­der­dag 14 de­cem­ber 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Kerst­con­cert.
zaterdag 16
dec 20.00 uur
Kerstconcert - Mastreechter Staar
Zaterdag 16 december - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch
Zater­dag 16 de­cem­ber 2023 aan­vang 20.00 uur or­ga­ni­seert Kiwanis Halder­berge-Rucphen, in de Basiliek te Ouden­bosch, wederom een gewel­dig kerst­con­cert met nu de Mastreechter Staar.
zondag 12
okt 1.00 uur
Samen naar Rome:
ontdekken, bewonderen en ontmoeten
Iedere 25 jaar viert de Katho­lie­ke Kerk een HEILIG JAAR. Het ko­men­de Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”. Als Immanuel- en Bernardus­paro­chie willen we tij­dens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tij­dens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’! Tijdens de herfst­va­kan­tie van 2025 (12-18 ok­to­ber) or­ga­ni­se­ren we daarom een in­spi­ra­tiereis naar Rome.  

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose