• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten van de Parochie

Overzicht van activiteiten van onze parochie.


donderdag 02
mrt 19.30 uur
Op weg naar een luisterende kerk
2 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal

Hoe het Synodale proces ver­der gaat en wat ik als pa­ro­chi­aan daaraan kan bijdragen?

We praten hierover op 2 maart 2023, 19.30 - 21.00 uur in de Cuypers­zaal
vrijdag 17
mrt 19.00 uur
Paasconcert Sela
Vrijdag 17 maart - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch
Op vrij­dag 17 maart 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Paas­con­cert. Het is voor het eerst in 3 jaar dat het weer moge­lijk is om samen stil te staan bij het hoogte­punt in ons ker­ke­lijk jaar. 
Samen zingen, samen in stilte het lij­den, sterven en opstaan van Christus gedenken. Op het pro­gram­ma staan alge­meen bekende lie­de­ren en lie­de­ren van Sela. Wacht niet te lang met reserveren, het aantal beschik­ba­re plaatsen is vaak snel gevuld. 
Kaarten zijn verkrijg­baar via www.sela.nl/concerten
——
Op vrij­dag 17 maart 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Paas­con­cert. Het is voor het eerst in 3 jaar dat het weer moge­lijk is om samen stil te staan bij het hoogte­punt in ons ker­ke­lijk jaar.
vrijdag 14
apr 19.00 uur
Heilig Vormsel in 2023 in onze Parochie
Jongens en meisjes in de laatste groep van de basis­school staan op de drempel naar de toe­komst. Een toe­komst waarin ze meer en meer volwassen wor­den en steeds meer zelf keuzes gaan maken. In onze Kerk is dat ook vaak het moment waarop deze jongens en meisjes het sacra­ment van het H. Vormsel ont­van­gen.
zaterdag 22
apr 11.00 uur
Eerste Heilige Communie in 2023 in onze Parochie
Ook in 2023 staan er weer vie­rin­gen gepland waarin de jongens en meisjes uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie kunnen ont­van­gen. Het is altijd een groot feest voor de hele pa­ro­chie.
vrijdag 12
mei 12.00 uur
Bedevaarten Banneux 2023
5-daagse van 12 t/m 16 mei of 1-daagse op zondag 14 mei
Het Dio­ce­saan Banneux comité van het bisdom Breda or­ga­ni­seert ook in 2023, waarin we de 90ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen vieren, zowel een meer­daag­se als een een­daag­se bede­vaart naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.  
maandag 23
okt 11.00 uur
In de voetsporen van Sint Bernardus
Bedevaartreis van 23 t/m 28 oktober 2023
De Franse abt Bernardus van Clairvaux, vereerd als Sint-Bernardus, was begin 12e eeuw de be­lang­rijk­ste promotor van de her­vor­mende kloosterorde van de cisterciënzers. We bezoeken Fontaine-lès-Dijon, de plaats waar hij in 1090 werd geboren. En ook de abdij van Cîteaux, waar hij samen met der­tig andere jonge edellie­den uit Bourgondië intrad bij de cisterciënzerorde .

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose