• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Langzaam maar zeker komt er licht aan het einde van de corona-tunnel. Anderhalf jaar hebben we moeten leven met de nodige beperkingen in het familiaire, maatschappelijke en ook kerkelijke leven vanwege de Covid-19-pandemie. Veel beperkingen zijn ingetrokken en voorzichtig gaan we weer terug naar normaal.

Vieringen deze week

woensdag, 1 december
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 2 december
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
zaterdag, 4 december
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 5 december
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringen
Laatste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2021
Oktober 2021

eerdere edities
Bijeenkomst Missionair parochie UITGESTELD
Wegens recente coronamaatregelen UITGESTELD
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
Besloten is dat deze bij­een­komst wegens de recente Corona maat­regelen niet doorgaat. Op de pa­ro­chie web­si­te wordt de nieuwe datum voor deze bij­een­komst nog aan­ge­kon­digd.
Een missio­naire pa­ro­chie probeert actief en met nieuw elan naar buiten te tre­den, is niet alleen in
het kerk­ge­bouw zicht­baar maar ook - en mis­schien wel vooral - daar­bui­ten, als onder­deel van een
kerk die rele­vant wil zijn voor de samen­le­ving.
Thema van de dienst bij het afscheid van het St. Janskoor op 14 nov. 2021
Wij hebben voor U gezongen
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021

Wij hebben voor U gezongen

Op het moment van afscheid nemen als pa­ro­chie­koor kijken we als deel van de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven terug naar de tweele­dige opdracht van dit koor: opluis­te­ren van de ere­dienst en het bevor­de­ren van de samenzang.
Kerstconcert - Oudenbosch Mannenkoor
Door de nieuwe coronamaatregelen UITGESTELD naar 2022
gepubliceerd: zondag, 28 november 2021
Op zon­dag 19 de­cem­ber houdt het Ouden­bosch’ Mannen­koor haar alom bekende Kerst­con­cert. Een traditie die al ruim 40 jaar voortduurt in een onon­derbroken reeks. Met dit jaar ook weer solisten van wereld­klasse.
St. Janskoor bedankt!
Afscheidsviering St. Janskoor
gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2021
Het St. Jans­koor is een begrip in de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven. Meer dan 43 jaar hebben zij voor ons tij­dens de zon­dag vie­rin­gen gezongen. De eerste jaren boven, na 1985 met het Engels orgel bene­den.
Kerstconcert - Oudenbosch Mannenkoor
Zondag 19 december - 15.00 uur - Basiliek Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 22 november 2021
Op zon­dag 19 de­cem­ber houdt het Ouden­bosch’ Mannen­koor haar alom bekende Kerst­con­cert. Een traditie die al ruim 40 jaar voortduurt in een onon­derbroken reeks. Met dit jaar ook weer solisten van wereld­klasse.
Bijeenkomst Missionair parochie zijn Vervolg
gepubliceerd: maandag, 15 november 2021
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
Op dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch. Een missio­naire pa­ro­chie probeert actief en met nieuw elan naar buiten te tre­den, is niet alleen in het kerk­ge­bouw zicht­baar maar ook - en mis­schien wel vooral - daar­bui­ten, als onder­deel van een kerk die rele­vant wil zijn voor de samen­le­ving.
Een missio­naire pa­ro­chie probeert actief en met nieuw elan naar buiten te tre­den, is niet alleen in
het kerk­ge­bouw zicht­baar maar ook - en mis­schien wel vooral - daar­bui­ten, als onder­deel van een
kerk die rele­vant wil zijn voor de samen­le­ving.
Onderweg naar Kerstmis
Een rondreizende expositie
gepubliceerd: donderdag, 11 november 2021
Een eigen­tijds kerst­ver­haal met vragen aan de hand van 7 panelen van Arie Onnink
Onderzoek Actie Kerkbalans
Hoe we de kerk vorm geven na tijden van corona
gepubliceerd: zaterdag, 30 oktober 2021
Met een onder­zoek onder kerk­gan­gers in Neder­land wil Actie Kerk­ba­lans ant­woord krijgen op de vraag hoe we de kerk vorm geven na tij­den van corona. De afgelopen twee jaar hebben kerken geïnves­teerd in creatieve en digitale oplos­singen voor kerk-zijn op afstand. Wat hebben kerken geleerd en wat willen kerk­gan­gers eventueel graag behou­den voor de toe­komst?
Bijeenkomst Missionair parochie zijn
gepubliceerd: woensdag, 27 oktober 2021
Op don­der­dag 28 ok­to­ber wordt voor pa­ro­chi­anen in de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie een ge­za­men­lijke bij­een­komst gehou­den over de missio­naire pa­ro­chie. U bent daarvoor vanaf 19.15 uur welkom in de Cuijpers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’,de ont­moe­tings­ruim­te onder de Basiliek in Ouden­bosch.
Jongere gedoopt
gepubliceerd: maandag, 25 oktober 2021
Jaar­lijks wor­den tien­tal­len kin­de­ren gedoopt in de Basiliek. Daar­naast wor­den ook vol­was­se­nen gedoopt. Het dopen van jon­ge­ren in de leef­tijdscate­go­rie van 12 tot 18 jaar komt min­der vaak voor. Zo ont­ving op zon­dag 17 ok­to­ber Morris Smit (18 jaar oud) het doopsel, de Eerste heilige Communie en het Vormsel. Deze drie sacra­menten wer­den door pastoor Maickel Prasing tij­dens de eucha­ris­tie­vie­ring toege­diend. Voor­af­gaand aan deze gebeur­te­nis heeft Morris zich gedurende een aantal maan­den met catechese­ge­sprekken voor­be­reid. Een paar dagen na de vie­ring stelde ik Morris enkele vragen.


zaterdag, 23 oktober 2021Geloofsgemeenschap Hoeven verhuist
dinsdag, 21 september 2021Versoepeling maatregelen kerkbezoek
dinsdag, 7 september 2021Na 20 jaar heeft Eliesbeth besloten om te stoppen als koster
dinsdag, 10 augustus 2021Hoeven heeft nu strooiveld op Kerkhof
dinsdag, 10 augustus 2021Triduüm
donderdag, 29 juli 2021Derde Online Alpha Cursus
dinsdag, 13 juli 2021LOURDES
donderdag, 24 juni 2021Verdere versoepeling coronaprotocol
zaterdag, 5 juni 2021Autozegening Hoeven
maandag, 31 mei 2021St Jan de Doper op regionale TV

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose