• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De Adventstijd is een tijd is een tijd van verwachting, van verlangen. Tijd om je af te vragen: waar zie ik reikhalzend naar uit? Waar droom ik van? Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen, voor dat grotere geheel waarvan ik deel uitmaak. Gezondheid en vrede zullen voor veel mensen tamelijk boven aan hun verlanglijstje staan.

Vieringen deze week

woensdag, 8 februari
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 9 februari
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
zaterdag, 11 februari
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 12 februari
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

Concerten


Overzicht van alle concertenLaatste Parochieblad
Parochieblad December 2022
December 2022

eerdere edities
Op weg naar een luisterende kerk
2 maart 2023 19.30 – 21.00 uur, Cuyperszaal
gepubliceerd: maandag, 6 februari 2023

Hoe het Synodale proces ver­der gaat en wat ik als pa­ro­chi­aan daaraan kan bijdragen?

We praten hierover op 2 maart 2023, 19.30 - 21.00 uur in de Cuypers­zaal
Paasconcert Sela
Vrijdag 17 maart - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch
gepubliceerd: dinsdag, 31 januari 2023
Op vrij­dag 17 maart 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Paas­con­cert. Het is voor het eerst in 3 jaar dat het weer moge­lijk is om samen stil te staan bij het hoogte­punt in ons ker­ke­lijk jaar. 
Samen zingen, samen in stilte het lij­den, sterven en opstaan van Christus gedenken. Op het pro­gram­ma staan alge­meen bekende lie­de­ren en lie­de­ren van Sela. Wacht niet te lang met reserveren, het aantal beschik­ba­re plaatsen is vaak snel gevuld. 
Kaarten zijn verkrijg­baar via www.sela.nl/concerten
——
Op vrij­dag 17 maart 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Paas­con­cert. Het is voor het eerst in 3 jaar dat het weer moge­lijk is om samen stil te staan bij het hoogte­punt in ons ker­ke­lijk jaar.
Bedevaarten Banneux 2023
5-daagse van 12 t/m 16 mei of 1-daagse op zondag 14 mei
gepubliceerd: vrijdag, 27 januari 2023
Het Dio­ce­saan Banneux comité van het bisdom Breda or­ga­ni­seert ook in 2023, waarin we de 90ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen vieren, zowel een meer­daag­se als een een­daag­se bede­vaart naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen.  
Opdracht van de Heer – Lichtmis - Pannenkoeken
Begin februari pannenkoeken eten na de viering?
gepubliceerd: vrijdag, 27 januari 2023

Begin februari pannen­koe­ken eten na de vie­ring? Wat raar! Of mis­schien toch niet.

Veer­tig dagen na Kerst­mis vieren we in de Kerk de ‘Opdracht van de Heer in de Tempel’, ook wel ‘Maria Lichtmis’ genoemd. Rondom dit feest zijn ver­schil­lende tradities ontstaan, eentje daar­van is het bakken van pannen­koe­ken! Een andere traditie is de kin­der­ze­gen.
Bedevaart Hakendover
2e paasdag 10 april
gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023
De legende van Hakendover, een klein plaatsje onder de rook van Tienen in België, dateert al uit het jaar 690. Drie vrome maag­den had­den het plan opgevat om een kerk te bouwen. Wat over­dag werd opge­bouwd werd telkens ’s-nachts om ondui­de­lijke redenen afgebroken. Pas toen God via een engel hen een plaats wees waar een kerk mocht wor­den gebouwd kon er con­struc­tief wor­den gewerkt.
In de voetsporen van Sint Bernardus
Bedevaartreis van 23 t/m 28 oktober 2023
gepubliceerd: dinsdag, 17 januari 2023
De Franse abt Bernardus van Clairvaux, vereerd als Sint-Bernardus, was begin 12e eeuw de be­lang­rijk­ste promotor van de her­vor­mende kloosterorde van de cisterciënzers. We bezoeken Fontaine-lès-Dijon, de plaats waar hij in 1090 werd geboren. En ook de abdij van Cîteaux, waar hij samen met der­tig andere jonge edellie­den uit Bourgondië intrad bij de cisterciënzerorde .
Eerste Heilige Communie in 2023 in onze Parochie
gepubliceerd: dinsdag, 10 januari 2023
Ook in 2023 staan er weer vie­rin­gen gepland waarin de jongens en meisjes uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie kunnen ont­van­gen. Het is altijd een groot feest voor de hele pa­ro­chie.
Heilig Vormsel in 2023 in onze Parochie
gepubliceerd: dinsdag, 10 januari 2023
Jongens en meisjes in de laatste groep van de basis­school staan op de drempel naar de toe­komst. Een toe­komst waarin ze meer en meer volwassen wor­den en steeds meer zelf keuzes gaan maken. In onze Kerk is dat ook vaak het moment waarop deze jongens en meisjes het sacra­ment van het H. Vormsel ont­van­gen.
Is de Alpha cursus iets voor jou?
We starten weer in januari 2023
gepubliceerd: zaterdag, 24 december 2022
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken en daar samen over gaan praten? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren? Dan zou je kunnen over­we­gen om aan een Alpha cursus deel te gaan nemen.
Sing-in en Herdertjestocht in Oud Gastel
Zondag 18 december, Kerstmiddag voor het hele gezin
gepubliceerd: woensdag, 14 december 2022
Op zon­dag 18 de­cem­ber or­ga­ni­se­ren de Pro­tes­tantse Kerk en de Bernardus­paro­chie een Kerst­mid­dag voor het hele gezin.


maandag, 12 december 2022Herdertjestocht
woensdag, 23 november 2022Hoi jongens en meisjes
vrijdag, 11 november 2022Red wednesday 2022
woensdag, 19 oktober 2022Jubileumviering Gilde Etten
vrijdag, 7 oktober 2022Steptember
woensdag, 5 oktober 2022Vrijwilligers voor onderhoud kerkhof gezocht!
dinsdag, 4 oktober 2022Oecumenisch avondgebed Oudenbosch
maandag, 3 oktober 2022Verwarming in de kerk uit
donderdag, 22 september 2022Dierenzegening is terug in de parochie!
maandag, 19 september 2022Kennisavond i.s.m. de gemeente Halderberge en het Stoofje

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose