• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

... nadert voor velen de vakantieperiode. We mogen weer en trekken er massaal op uit, het liefst zo ver mogelijk weg van de dagelijkse beslommeringen, van onze verplichtingen. Even niets aan ons hoofd, niet steeds moeten, om ons weer ‘op te laden’, om tot ons zelf te komen. Althans, dat is het goede voornemen: om ons in onze vrije tijd niet gek te laten maken, om tijd te nemen, ‘quality time’. 

Vieringen deze week

zondag, 14 augustus
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Juni 2022
Juni 2022

eerdere edities
Inloopconcert Ceciliamis Charles Gounod
Zondag 28 augustus 2022
gepubliceerd: dinsdag, 28 juni 2022
Het Neder­lands Project­koor onder lei­ding van Martin van der Brugge geeft op zon­dag 28 au­gus­tus een inloop­con­cert in de basiliek. Aanvang: 15:00 uur einde 16:00 uur einde, toegang is gratis.
Auto en fietsenzegening 2022
Op zaterdag 2 juli van 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: maandag, 20 juni 2022
Op zater­dag 2 juli van 14.00u tot 16.00 u op het kerk­plein van onze voor­ma­lige kerk St.Jan de Doper.En op zon­dag 3 juli na de dienst van 9.30u op het voor­plein van Bovendonk is er dit jaar gelegen­heid om uw voertuig te laten zegenen.
KinderKaravaan-viering
zondag 19 juni
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022
Hoi meisjes en jongens, mama's en papa's, oma's en opa's, zon­dag 19 juni staat er weer een KinderKara­vaan­vie­ring op de agenda met als thema: BREKEN en DELEN, We vieren die zon­dag "Sacra­ments­dag" en we gaan luis­te­ren naar het won­der­ver­haal van de 5 bro­den en 2 vissen.
Kom, Maria roept je!
Bedevaarten naar Banneux worden hervat!
gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022
In de maan­den mei en juni komt de natuur tot volle bloei! Het “leven” wordt weer zicht­baar rondom ons. Na een periode van 2 jaar van afstand, stilte, een­zaam­heid mis­schien, willen we het LEVEN weer omarmen, willen we mensen om ons heen weer ont­moe­ten en samen OP-WEG-GAAN.
Koorconcert in de basiliek
zondag 26 juni 2022
gepubliceerd: woensdag, 8 juni 2022
Het Gemengd Koor Canticorum uit het Oost-Vlaamse Adegem bezoekt op 26 juni 2022 twee bij­zon­dere locaties aan weerszij­den van de "drie bulten" van de Belgisch-Neder­landse grens. Bij het eind­punt van de jaar­lijkse kooruitstap treedt het koor om 15 uur op onder de grote koepel van de monu­mentale basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch.
Borstbeeld van enige Nederlands paus komt met Pinksteren in de Basiliek
Zondag 5 juni 2022
gepubliceerd: woensdag, 1 juni 2022
Zondag 5 juni vieren we Pink­ste­ren. De kerk viert dat de H. Geest, de Geest van God, neerdaalde over de leer­lin­gen van Jezus. En hen inspireer­den de Blijde Bood­schap van Jezus uit te gaan dragen. Tijdens de Eucha­ris­tie vie­ring in de Basiliek, aan­vang 11.00 uur, wordt door pastoor Maickel Prasing ook een beeld van paus Adrianus VI inge­ze­gend.
Feest H. Hart van Jezus
zaterdag 25 juni 2022
gepubliceerd: dinsdag, 31 mei 2022
Op zater­dag 25 juni wordt het feest van het Heilig Hart van Jezus gevierd met een openlucht­vie­ring om 19.00 uur bij Emmaus in Langeweg. Mede­wer­king wordt verleend door Chanson de la Vie. Bij slecht weer zal de vie­ring wor­den gehou­den in de kerk. Wees welkom!
Zondag 29 mei geen Kerkdienst in Hoeven
gepubliceerd: woensdag, 11 mei 2022
In ver­band met de Hoevense fietsvier­daag­se is er op zon­dag 29 mei geen Kerk­dienst in Hoeven
Samen The Passion kijken
donderdag 14 april
gepubliceerd: woensdag, 6 april 2022
Bent u van plan om don­der­dag 14 april op tele­vi­sie naar The Passion te kijken? De pa­ro­chie en de pro­tes­tantse ge­meen­te nodigen u graag uit om dat ge­za­men­lijk te doen
Missionaire parochie zijn
3e gezamenlijke bijeenkomst Bernardus en Immanuel parochie
gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2022
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch
dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur
Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch

don­der­dag 7 april 2022, 19.30-21.00 uur; Crypte, Basiliek van Ouden­bosch

Erva­ringen van deel­ne­mers aan Con­fe­ren­tie in Breda

Deze 3e ge­za­men­lijke pa­ro­chie avond wil de pa­ro­chi­anen meer bewust maken van de vreugde van ‘Missio­nair pa­ro­chie zijn’. 
Een missio­naire pa­ro­chie probeert actief en met nieuw elan naar buiten te tre­den, is niet alleen in
het kerk­ge­bouw zicht­baar maar ook - en mis­schien wel vooral - daar­bui­ten, als onder­deel van een
kerk die rele­vant wil zijn voor de samen­le­ving.


donderdag, 24 maart 2022Hé, wat doe jij voor de Vastenactie?
dinsdag, 22 maart 2022KinderKaravaan-viering
woensdag, 16 maart 2022Sobere maaltijd en bezinningsavond
zaterdag, 12 maart 202224 Uur voor de Heer
zondag, 6 maart 2022Doe mee: digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten
donderdag, 3 maart 2022Bijeenkomst Missionair parochie zijn Vervolg
woensdag, 2 maart 2022Bisschoppen roepen op tot financiële steun voor vluchtelingen in Oekraïne
woensdag, 2 maart 2022Feest van de heilige Clemens
donderdag, 24 februari 2022Versoepelingen in de R.K. Kerk vanaf vrijdag 25 februari
dinsdag, 22 februari 2022Veertigdagentijd 2022

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose