• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘De beste wensen!’ Hoe vaak hebt u het aan het begin van dit nieuwe jaar gezegd? Welgemeend of uit gewoonte, zonder erbij na te denken, omdat het zo hoort? ‘De beste wensen’, is dat ‘het beste gewenst, dat het je goed mag gaan in de maanden die voor je liggen’? Of ‘dat je eigen beste wensen maar mogen uitkomen, de wensen voor je hoogst individuele zelf’?

Vieringen deze week

zondag, 3 maart
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Woord en Communie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Eucharistie met livestream

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Januari 2024
Januari 2024

eerdere edities
Gastvrouw en/of gastheer receptie pastorie Oudenbosch
Per direct zoeken wij hiervoor vrijwilligers
gepubliceerd: maandag, 26 februari 2024
Voor de bezet­ting van de receptie­dienst van de pastorie in Ouden­bosch zijn wij op zoek naar een gastvrouw of gastheer voor twee uurtjes in de ochtend van half 10 tot half twaalf.
Bedevaarten Banneux 2024
5-daagse van 31 mei t/m 4 juni
gepubliceerd: zaterdag, 17 februari 2024
Het Dio­ce­saan Banneux comité van het bisdom Breda or­ga­ni­seert ook in 2024, waarin we de 91ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen vieren, een meer­daag­se naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen. De be­ge­lei­ding wordt ver­zorgd door eigen pastores en zorg­team die samen willen instaan voor een in­spi­re­rende bede­vaart en een aangenaam verblijf.
Waar gaat de Bijbel over en wat betekent dat voor mij?
Cursus van 4 bijeenkomsten
gepubliceerd: zaterdag, 17 februari 2024
Als je met de Bijbel wilt kennis­ma­ken en je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofs­ont­wik­ke­ling kan gaan betekenen. Of als je met mede gelo­vi­gen over Bijbel­tek­sten wil praten en vooral naar elkaar luis­te­ren. Dan is deze cursus van 4 bij­een­komsten, om de 14 dagen op maan­dag­avond, te over­we­gen.
Filmavond The Letter
6 maart Zevenbergen – 20 maart Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024
In Zeven­bergen en in Ouden­bosch zal bin­nen­kort, onder impuls van De Pelgrim, ‘The Letter’ wor­den ver­toond: een in­druk­wek­kende, per­soon­lijke do­cu­mentaire over vijf mensen die laten zien wat klimaat­ver­an­de­ring doet met hun thuis.
Proeven en praten
Winter ontmoetingsmiddag H. Bernardusparochie
gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024
Met het bord op schoot of aan een mooi gedekte tafel? Paella, Kip Siam of een Hollandse stamppot? Zelf kokkerellen of een kant-enklare maal­tijd? Ben je een har­tige tante of een zoetekauw? Deze mid­dag gaan we samen 4 kleine hapjes proeven, delen en genieten. Klinkt dat uit­no­di­gend in jouw oren? Geef je dan snel op!
Gezinsdag Onze V/vader
Alle gezinnen -ook eenouder gezinnen- zijn van harte welkom op deze gezinsdag
gepubliceerd: maandag, 5 februari 2024
Alle ge­zin­nen - ook een­ou­der ge­zin­nen- zijn van harte welkom op de gezins­dag Onze V/vader in Oosterhout op 14 april 2024. Het is be­lang­rijk om als ge­zin­nen elkaar te ont­moe­ten en te groeien in geloof.
Met Het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes
gepubliceerd: zondag, 28 januari 2024
Het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert al meer dan 100 jaar bede­vaarten naar Lourdes. Dit zijn geheel ver­zorgde reizen met reis en verblijf op basis van volpension. U logeert in uits­te­kende drie- of viersterrenho­tels waar ’s morgens een heer­lijk ontbijt wordt aangebo­den en ’s mid­dags en ’s avonds een uit­ge­breide warme maal­tijd. Indien nodig kan er ook reke­ning gehou­den wor­den met een­vou­dige diëten.
Heilig Vormsel in 2024 in onze Parochie
gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024
Jongens en meisjes in de laatste groep van de basis­school staan op de drempel naar de toe­komst. Een toe­komst waarin ze meer en meer volwassen wor­den en steeds meer zelf keuzes gaan maken. In onze Kerk is dat ook vaak het moment waarop deze jongens en meisjes het sacra­ment van het H. Vormsel ont­van­gen.
Kinderviering met pannenkoeken na!
Begin februari pannenkoeken eten na de viering? Raar! Of misschien toch niet.
gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024
Begin februari pannen­koe­ken eten na de vie­ring? Wat raar! Of mis­schien toch niet. Veer­tig dagen na Kerst­mis vieren we in de Kerk de ‘Opdracht van de Heer in de Tempel’,ook wel ‘Maria Lichtmis’ genoemd. Rondom dit feest zijn ver­schil­lende tradities ontstaan, eentje daar­van is het bakken van pannen­koe­ken! Een andere traditie is de kin­der­ze­gen.
ACTIE KERKBALANS 2024
Geef VANDAAG voor de Bernardusparochie van MORGEN
gepubliceerd: donderdag, 25 januari 2024
De jaar­lijkse Actie Kerk­ba­lans is weer van start gegaan. Dit jaar voor de 50ste keer! Kerk­ba­lans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaat­se­lijke kerken hun leden om een fi­nan­ciële bijdrage over te maken. Ook onze pa­ro­chie doet hieraan mee. Een hele groep vrij­wil­li­gers gaan ook dit jaar rond met brieven en flyers. Krijgt u deze in de bus, lees de brief door en bekijk de flyer en vooral ... DOE MEE en geef voor uw pa­ro­chie!


woensdag, 10 januari 2024Bisschop Liesen: God is niet in je hoofd te vinden, maar in je hart.
donderdag, 30 november 2023Pastorie Hoeven gaat verhuizen.
maandag, 27 november 2023Weet jij hoe laat het is?
donderdag, 16 november 2023Bisdom geloofscursus
dinsdag, 14 november 2023Leeskring: De kerk is fantastisch!
dinsdag, 7 november 2023Inspirerende filmavond
maandag, 6 november 2023Noveen ter ere van de H. Elisabeth van Thüringen
maandag, 6 november 2023Werelddag van de armen - 18/19 november
donderdag, 2 november 2023Leeskring: De kerk is fantastisch!
dinsdag, 24 oktober 2023INSPIRERENDE FILMAVOND

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose