• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In de laatste week van juli werd het jaarlijkse Triduüm gehouden in ‘Het Veerhuis’ in Oud Gastel. Drie dagen werden drie groepen ouderen getrakteerd op een dag van bezinning en ontspanning, afgewisseld met lekkernijen en een maaltijd. Dank aan de vele vrijwilligers die dit mogelijk maakten!

Vieringen deze week

woensdag, 27 oktober
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 28 oktober
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
zaterdag, 30 oktober
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 31 oktober
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Augustus 2021
Augustus 2021

eerdere edities
Geloofsgemeenschap Hoeven verhuist
op zondag 21 november de laatste zondagviering
gepubliceerd: zaterdag, 23 oktober 2021
Nog enkele weken en dan komt er een einde aan de vie­rin­gen in de St. Jan de Doper­kerk in Hoeven. Het gebouw krijgt een nieuwe bestem­ming en de geloofs­ge­meen­schap verhuist daarom van de kerk naar de kapel van Bovendonk.
Bijeenkomst Missionair parochie zijn
gepubliceerd: woensdag, 13 oktober 2021
Op don­der­dag 28 ok­to­ber wordt voor pa­ro­chi­anen in de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie een ge­za­men­lijke bij­een­komst gehou­den over de missio­naire pa­ro­chie. U bent daarvoor vanaf 19.15 uur welkom in de Cuijpers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’,de ont­moe­tings­ruim­te onder de Basiliek in Ouden­bosch.
Versoepeling maatregelen kerkbezoek
gepubliceerd: dinsdag, 21 september 2021
Met ingang van aanstaande zater­dag, 25 sep­tem­ber, zijn de maat­regelen met betrek­king tot het bijwonen van vie­rin­gen in onze kerken versoe­peld
Na 20 jaar heeft Eliesbeth besloten om te stoppen als koster
gepubliceerd: dinsdag, 7 september 2021
Na 20 jaar heeft Eliesbeth besloten om te stoppen als koster. We wil­den dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom is op 22 au­gus­tus tij­dens de dienst Eliesbeth in het zonnetje gezet met bloemen en dank­ba­re woor­den voor haar inzet al die jaren. Ze blijft lector en maakt ook de roosters voor de lectoren en de acolieten/mis­die­naars.
Hoeven heeft nu strooiveld op Kerkhof
gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021
Regel­ma­tig in­for­meerde Hoevenaren naar wat de moge­lijk­he­den waren om de as van een dier­ba­re op het kerkhof uit te strooien. Uite­raard was dat moge­lijk maar een spe­ci­fie­ke plaats daarvoor was er niet.
Triduüm
Halderberge en Kruisland 2021
gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021
Dit jaar was het Triduüm nog in aan­ge­paste vorm mede door het coronabeleid, voorge­schre­ven door het RIVM. Na het afsluiten van het Triduüm op don­der­dag 29 juli was er bij de organi­sa­tie en alle vrij­wil­li­gers grote tevre­den­heid, ondanks dat het aantal gasten was ver­deeld over 3 dagen.  
Derde Online Alpha Cursus
Welkom bij de derde online Alpha-cursus
gepubliceerd: donderdag, 29 juli 2021
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren?
LOURDES
Mooie ontroerende documentaire
gepubliceerd: dinsdag, 13 juli 2021
Op dins­dag 27 juli zal bij Filmtheater Fanfare in de Utopia­zaal van het Markland College de mooie, en soms ook ontroerende, do­cu­mentaire Lourdes te zien zijn. Aanvang 20:15 uur
Verdere versoepeling coronaprotocol
gepubliceerd: donderdag, 24 juni 2021
Nu er weer meer kan en mag in de maat­schap­pij als het gaat om corona zien de Neder­landse bis­schop­pen ook moge­lijk­he­den om de maat­regelen voor de Rooms-katho­lie­ke Kerk aan te passen. De bis­schop­pen hebben daarom het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ aan­ge­past.
Autozegening Hoeven
Zaterdag 3 juli 2021 van 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: zaterdag, 5 juni 2021
De auto­ze­gening in Hoeven is voor het eerst geor­ga­ni­seerd op 20 no­vem­ber 1927. De toen­ma­lige pastores waren bezorgd voor de steeds grotere gevaren in het ver­keer en het veel­vul­dig gebruik van mascottes om tegen die gevaren beschermd te zijn. Bis­schop Hopmans wilde dit bijgeloof tegen­gaan door de vere­ring van Sint Christoffel te bevor­de­ren. In Hoeven kreeg hij gehoor.


maandag, 31 mei 2021St Jan de Doper op regionale TV
woensdag, 12 mei 2021Eerste nieuwsbrief Kinderkaravaan online
zondag, 2 mei 2021Kanselbericht
maandag, 26 april 2021Geloofsgesprekken over de Bijbel
maandag, 19 april 2021Bereikbaarheid pastorie Oudenbosch
maandag, 12 april 2021Paastuin basiliek
vrijdag, 12 maart 2021Livestream Chrismamis
maandag, 8 maart 2021Feest van de heilige Clemens
donderdag, 4 maart 202124 Uur voor de Heer
zondag, 24 januari 2021Kanselbericht

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose