• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Als kind werd mij geleerd dat met Witte Donderdag de kerkklokken naar Rome vlogen. Daar gingen ze de paaseitjes ophalen. De kerkklokken kregen dan, net als de engelen, vleugels. In de Paasnacht kwamen ze als goed gevulde paasklokken terug en regenden ze paaseitjes in de tuinen en in de huizen via de openstaande ramen. Dat was eerlijk gezegd een spannender aangelegenheid dan het feest van Kerstmis.

Vieringen deze week

zondag, 28 mei
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie
 
maandag, 29 mei
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie
 
woensdag, 31 mei
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 1 juni
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
zaterdag, 3 juni
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 4 juni
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad April 2023
April 2023

eerdere edities
Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
Utrecht - De Neder­landse R.-K. bis­schop­pen hebben een pinkster­brief ge­schre­ven aan alle betrok­ke­nen bij ac­ti­vi­teiten voor caritas en diaconie in de pa­ro­chies. Zij willen hen daar­mee een hart onder de riem steken bij dit be­lang­rijke werk ‘in het hart van de Kerk’. ‘Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht’, schrijven de bis­schop­pen.
Stikstof crisis en LAUDATO SI ?
gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023
De media con­fron­teren ons bijna dage­lijks met de ernst van de milieuschade die bedrijven en consu­menten hebben aan­ge­richt, en nog steeds, kunnen aanrichten. Voor­beel­den daar­van zijn: de klimaat­ver­an­de­ringen, knellende stikstof crisis, slechte kwali­teit van het opper­vlak­tewater, en sterke afname van de biodiver­si­teit. Wat moet je daar­mee als bur­ger? Maar mis­schien is nog veel be­lang­rijker de vraag: Hoe zou je als Christen en leer­ling van Jezus hier­naar moeten kijken én han­de­len?
Auto en fietsenzegening 2023
Op zaterdag 1 juli van 14.00 tot 15.30 uur
gepubliceerd: maandag, 22 mei 2023
Op zater­dag 1 juli van 14.00u tot 15.30u op het kerk­plein van onze voor­ma­lige kerk St.Jan de Doper en op zon­dag 2 juli na de dienst van 9.30u op het ­plein aan de voorzijde van Bovendonk, is er dit jaar gelegen­heid om uw voertuig te laten zegenen.
Triduüm Halderberge en Kruisland
Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 juli
gepubliceerd: maandag, 15 mei 2023
Op dins­dag 18, woens­dag 19 en don­der­dag 20 juli vindt het jaar­lijkse Triduüm plaats in Het Veerhuis in Oud Gastel.
Het jaar rond
gepubliceerd: dinsdag, 9 mei 2023
Twee jaar gele­den zijn we be­gon­nen met bij­een­komsten om wat beter thuis te raken met de woor­den die in de kerk wor­den ge­spro­ken. Door hiermee aan de slag te gaan, hebben we ‘hon­ger’ gekregen naar meer.
‘De Kapelberg’
Meimaand op ‘de Kapelberg’
gepubliceerd: donderdag, 4 mei 2023
De Kapel­berg aan de Deurlechtse­straat 5 in Roosendaal is elke dag geopend van 7.00 uur tot 21.00 uur. Traditie­ge­trouw zijn er speciale bij­een­komsten in de mei­maand. Elke dag wordt om 19.30 uur het Rozenhoedje gebe­den en iedere zater­dag is er om 9.00 uur een eucha­ris­tie­vie­ring.
In memoriam Abt Leo van Schaverbeeck
gepubliceerd: donderdag, 6 april 2023
Op 24 februari 2023 overleed op 83-jarige leef­tijd abt Leo (Armand) van Schaverbeeck, de laatste abt van de abdij van Bornem en de laatste cisterciënserabt in de Benelux.
In de voetsporen van Sint Bernardus
Drie verdiepingsavonden
gepubliceerd: woensdag, 29 maart 2023
In de periode april tot en met juni 2023 vindt er een aantal ver­die­pings­avon­den plaats over Sint Bernardus en wat zijn spiri­tua­li­teit voor de gelo­vi­gen van de missio­naire Kerk betekent. Deze bij­een­komsten zijn even­goed inte­res­sant voor wie niet mee kan gaan met de bisdom­bede­vaart.
Met Het Huis voor de Pelgrim naar Lourdes
gepubliceerd: woensdag, 29 maart 2023
Het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert al 100 jaar bede­vaart­reizen vanuit Neder­land naar Lourdes. Dit zijn geheel ver­zorgde groeps­reizen met reis en verblijf op basis van volpension. In Lourdes kunt u ver­blij­ven in een uits­te­kend drie- of viersterrenho­tel waar ’s mid­dags en      
Palmzondag - Palmpasen
Zondag 2 april
gepubliceerd: dinsdag, 28 maart 2023
Op zon­dag 2 april vieren we om 11.00 uur in de Basiliek van Ouden­bosch Palm­zon­dag, de intocht van Jezus in Jeru­za­lem. Het is de start van een heel bij­zon­dere week: “De Goede Week”, de laatste etappe naar Pasen. Met alle kin­de­ren hou­den we aan het begin van de vie­ring een Palm­pro­ces­sie door de Basiliek en gaan daarna in de crypte het verhaal van de Goede Week en Pasen ver­der ver­werken tij­dens de kin­der­neven­dienst.


maandag, 27 maart 2023Hartjesviering 5 februari 2023 Fotoreportage
donderdag, 16 maart 2023Geloofsfeest 2023 - Jezus leeft!
dinsdag, 14 maart 2023Bisdombedevaart
maandag, 13 maart 2023Tweeluik rond het Geert Grootejaar en de Moderne Devotie
vrijdag, 10 maart 2023Op weg naar synodale / luisterende kerk
dinsdag, 28 februari 2023Voor jonge gezinnen
dinsdag, 28 februari 2023Meditatieve wandeling
dinsdag, 28 februari 2023Vastenchallenge
dinsdag, 28 februari 2023Franciscusgroep
dinsdag, 28 februari 2023Filmavonden – NIEUW!

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose