• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

2e zondag door het jaar

zondag 20 januari 2019

De bruiloft in Kana

Bezinning bij de lezingen

Het is niet zomaar een bruiloft. Iedereen is er uitgenodigd, ook Jezus en zijn leerlingen. En daarom: wij ook. Want wij zijn toch ook leerlingen! Het moet een groot feest worden. Profeten spreken er allang van: de verbintenis tussen God en mensen als een feest zonder einde. Maar wat een feest moet worden, verandert ineens als de wijn op is. De bruiloft dreigt in het water te vallen. Einde verhaal van God en de mensen! De moeder van Jezus reikt een oplossing aan: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal’. Hij is niet uit op grote wonderen. Wel stelt Hij een teken, zodat het feest kan doorgaan. Hij herstelt de betrekkingen en geeft nieuwe gloed aan het feest. Met Hem in het midden wordt water wijn. Hij trekt mensen uit het water omhoog, zodat ze vrijuit kunnen leven. Hij laat zien waar het God om gaat: het leven een feest voor iedereen. Niemand meer geknecht door de wet, iedereen bevrijd tot vreugde. Zo zet Jezus de toon voor zijn verdere leven. Daarom is het de moeite meer dan waard om te doen wat Hij zegt.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Jesaja 62, 1-5

Omwille van Sion mag ik niet zwijgen, ter wille van Jeruzalem mij niet stilhouden. Want als de zon zal haar gerechtigheid stralen, haar heil branden als een fakkel. De volkeren zullen uw gerechtigheid aanschouwen, alle koningen uw glorie zien en men zal u een nieuwe naam geven, een naam door de Heer bedacht. In de hand van de Heer zult gij een flonkerende kroon zijn, in de hand van uw God een koninklijke diadeem. Gij zult niet meer heten: ‘de Verlatene’, uw land niet meer: ‘Woestenij’; maar gij zult heten: ‘Mijn Welbehagen’, uw land: ‘Gehuwde’. Want in u heeft de Heer zijn behagen gesteld en uw land wordt Hem ten huwelijk gegeven. Zoals een jongen zijn meisje trouwt, zal Hij die u opbouwt, u trouwen; en zoals een bruidegom zich verheugt in zijn bruid zal uw God zich verheugen in u.

Epistellezing

1 Korinthe 12, 4-11

Er zijn verschillende gaven maar slechts één Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening maar slechts één Heer. Er zijn allerlei soorten werk maar er is slechts één God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest, aan een derde door dezelfde Geest het geloof. Aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen, om wonderen te doen, de gave van profetie, de onderscheiding van geesten, velerlei taal of de vertolking ervan. Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil.

Evangelielezing

Johannes 2, 1-12

In die tijd was er een bruiloft te Kana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte zei de moeder van Jezus tot Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer’. Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen.’ Zijn moeder sprak tot de bedienden: ‘Doet maar wat Hij u zeggen zal’. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik der Joden zes stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer honderd liter. Jezus zei hun: ‘Doet die kruiken vol water’. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei Hij hun: ‘Schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafel-meester’. Dat deden ze. De tafel-meester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had riep hij de bruidegom en zei hem: ‘Iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard.’ Zo maakte Jezus te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in Hem. Daarna daalde Hij af naar Kafarnaum, Hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen; maar zij bleven daar slechts enkele dagen.

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose