• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

4e Zondag van Pasen

zondag 22 april 2018

Bevrijdend leven

Bezinning bij de lezingen

Mensen, geknecht en gekneveld, mensen, geboeid en geketend: ze leven nog steeds in onze wereld. Ze zijn de vreemdelingen, die door ons niet worden opgenomen. Ze zijn de mensen,

die te weinig hebben om volop te kunnen leven. Ze zijn de mensen, die het slachtoffer dreigen te worden van nationalistische politiek. Ze worden aangezien op hun huidskleur, op hun afkomst of gedachtegoed. Ze zijn waardevol in zoverre ze bijdragen aan onze welvaart en rijkdom.

In onze wereld hebben we telkens opnieuw behoefte aan profeten, aan mensen, die het onrecht aanklagen. Zij mogen namens God onderdrukkers aan de kaak stellen en nieuwe toekomst aanzeggen aan hen die worden onderdrukt. Het is te hopen, dat wij aan deze profeten gehoor geven; dat wij toekomstmensen zijn voor onszelf en voor allen, die onze aarde bewonen.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

 

Eerste lezing

Handelingen 4, 8-12

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: ‘Overheden van het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.’

 

Epistellezing

1 Johannes 3, 1-2

Vrienden, hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft! Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook. De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend. Vrienden, nu reeds zijn wij kinderen van God en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard; maar wij weten dat wanneer het geopenbaard wordt wij aan Hem gelijk zullen zijn omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is.

 

Evangelielezing

Johannes 10, 11-18

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.’

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose