• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 




link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

3e Zondag door het Jaar

zondag 21 januari 2018

Hem achterna

Bezinning bij de lezingen

Het lijkt zo eenvoudig. Op een kort woord van Jezus laten twee keer twee broers alles in de steek om Jezus achterna te gaan. Ze moeten brood in hem gezien hebben, brood om van te leven. Het brood van hun dagelijks leven laten ze daarvoor schieten. Ze krijgen geen tijd om na te denken. Vader Zebedeüs wordt in de boot achtergelaten. Ze hebben geen tijd voor een goed afscheid. Jezus maakt blijkbaar zo’n haast met het Rijk Gods, dat er onmiddellijk moet worden gereageerd.

Hem achterna gaan is niet vanzelfsprekend. Het is meer dan gedoopt zijn. Het is meer doen dan het gewone. Het is in je dagelijkse bezigheden doen zoals Hij. Hij roept daar waar je werkt en leeft, daar waar je liefhebt en de pijn van het leven voelt. Roeping is niet ver weg, niet hoogverheven. Hij roept, terwijl je je werkkleding nog aan hebt, midden in het gewone alledaagse bestaan. Hem achterna gaan is niet gemakkelijk. Hij vraagt, dat we geen gewone vissers zijn, maar mensenvissers. Hij vraagt, dat we in het gewone buitengewoon proberen te zijn. En daarvoor is elk ogenblik de tijd rijp.

Auteur: pater Wim Holterman osfs


Eerste lezing

Jona 3, 1-5.10

Het woord des Heren werd gericht tot Jona: ‘Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven’. ‘En Jona begaf zich op weg naar Ninive zoals de Heer hem bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: ‘Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!’ De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slechte gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

 

Epistellezing

1 Korinthe, 7, 29-31

Broeders en zusters, de tijd is kort geworden. Laten daarom zij die een vrouw hebben zijn als hadden zij ze niet; zij die wenen als weenden zij niet; zij die zich verheugden als waren zij niet verheugd; zij die kopen als werden zij geen eigenaar. Kortom zij die met het aardse omgaan moeten er niet in opgaan; want de wereld die wij zien gaat voorbij.

 

Evangelielezing

Marcus 1, 14-20

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: ‘De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap’. Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: ‘Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt’. Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeus, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeus met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose