• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vastenaktie project 2016

Ouderenzorg in China

gepubliceerd: maandag, 25 januari 2016

Net als ieder jaar begint op Aswoensdag de Vastentijd en start de Vastenaktie­cam­pagne. Dit is het moment om elkaars naaste te zijn in woord en daad! De vastentijd is een tijd van bezinning en soberheid.

Vastenaktie spoort ons aan tot een grotere solidariteit: mensen die het wat beter hebben, kunnen een groot verschil maken in het leven van mensen die het met minder moeten doen. In onze parochie hebben we gekozen voor een eigen project. Samen met de Parochie Levend Water in de regio Weesp - Muiden willen we een bijdrage leveren aan een project in China. De keuze is mede ingegeven door de aandacht voor de procedure van zalig­ver­klaring van mgr Schraven en gezellen. Een van die gezellen is de Oudenbossche broeder Anton Geerts. Ze werden in de jaren ‘30 van de vorige eeuw in China vermoord door de Japanse bezetter, omdat ze weigerden meisjes en vrouwen te laten gebruiken als troostmeisjes. Door hernieuwde contacten in China is er ook aandacht voor de actuele noden daar.

Vastenaktieproject

De bisschop van Tangshan City in de provincie Hebei heeft in 2005 een centrum opgericht voor ouderen die leven in de marge van de samenleving. Het betreft vooral oudere, zieke en terminale patiënten. Doordat de jongeren, gedwongen door werkeloosheid op het platteland, vertrekken naar de grote steden, kunnen ze hun ouders niet voldoende hulp bieden. Ten gevolge van de één-kind politiek zijn de meeste ouderen dan ook aangewezen op hulp van buitenaf. Hierin speelt de Katholieke Kerk een bijzondere rol. Het tehuis waar deze mensen worden opgevangen is van de Kerk maar is in een armoedige staat en is toe aan een opknapbeurt. In het centrum zijn ruim 600 vrij­wil­lig­ers actief. Het centrum is afhankelijk van vrijwillige bijdragen van sponsors en particulieren. De opbrengst van de Vastenaktie zal worden besteed aan medische zorg, medicijnen, betere huisvesting en twee rolstoelen.

Collectes

Dit eigen doel project is ingediend bij Vastenaktie Nederland en die heeft het goedgekeurd. Dat betekent dat al het geld dat we contant ontvangen via collectes / vastenzakjes / offerkist en het geld van de machtigingen, die zijn bevestigd aan het vastenzakje, wordt toegeschreven aan ons project. Het geld dat u overmaakt via een ‘donateursbrief’ (acceptgiro) wordt gebruikt voor het landelijk project in Oeganda en niet voor ons project. Met de opbrengst van de caritascollectes op 6 en 7 februari (Carnaval) en 5 en 6 maart en de bijdrage van de parochie Weesp en Muiden, hopen we het gevraagde bedrag van € 5000,- te kunnen overmaken naar dit tehuis. Vastenaktie biedt ons een unieke kans om onze medemens in China te steunen. Solidariteit begint immers wanneer wij ons laten raken.

Vastenmaaltijd

Het Jaar van de Barm­har­tig­heid is een mooie gelegenheid om dat te laten merken, ook tijdens de Vastenmaaltijd die in oecumenisch verband wordt georga­ni­seerd op maandag 29 februari in ‘de Pastorije’ aan de Fenkelstraat in Oudenbosch. U bent welkom vanaf 17.15 uur. Om 17.45 uur begint de maaltijd waarvoor een bijdrage wordt gevraagd die ten goede komt aan de projecten van Vastenaktie. Na de maaltijd worden deze ge­pre­sen­teerd.

namens de werk­groep Diaconie,
diaken Peter Hoefnagels

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose