• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hartjesviering 2 februari 2020

Jaarlijkse hartjesviering Basiliek

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020

Op zon­dag 2 fe­bru­ari jl. vond de jaar­lijkse ‘Hartjes­vie­ring’ plaats in de Basiliek. Ieder jaar rond Maria Lichtmis wor­den de ouders, broers en zusjes, peet­ou­ders, opa’s en oma’s van alle dopelingen die het afgelopen jaar in de Basiliek zijn gedoopt, door de doop­werk­groep uit­ge­no­digd om deze speciale vie­ring bij te wonen.

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde om het ont­van­gen leven. Als een kindje wordt geboren, dan willen de ouders hun blijd­schap graag delen met al hun dier­ba­ren. Allemaal zijn we kin­de­ren van het licht die samen zorgdragen voor de schep­ping, voor het leven en voor al het moois dat ons is toe­ver­trouwd. Maria Lichtmis is daarom een uit­ge­spro­ken mooi moment om nogmaals al deze kleine wondertjes opnieuw te laten zegenen.

In de hartjes­vie­ring hebben we ca. 35 van de bijna 60 dopelingen uit 2019 met hun families mogen verwel­ko­men. Vele kleintjes von­den de Basiliek maar wat inte­res­sant en kwamen spon­taan gedurende de vie­ring even kijken wat er vooraan toch allemaal bij het altaar gebeurde. De vie­ring wordt al enkele jaren muzikaal opge­luis­terd door Graham Tweed en Ruud Brood. Het Ave Maria werd door Hester Veraart prach­tig vertolkt op dwarsfluit. Ieder jaar weer leuk om de reacties van ouders en kin­de­ren te zien - én te horen- als deze prach­tige muziek live ten gehore wordt gebracht.

Na een woord van welkom van Pastoor Maickel Prasing ver­volgde de vie­ring met een mooie ope­ningsge­dachte door Sabine . Een be­lang­rijk onder­deel van de vie­ring was het opnieuw zegenen van de dopelingen en hun broertjes/zusjes door Pastoor Maickel Prasing en Frank van Gerven. Cindy las de slotge­dachte voor.

Aan het einde van de vie­ring zette Pastoor Maickel onze coördinator en doop­ou­der van het eerste begin Annemarie van de Klundert nog mooi in het zonnetje en dat had ze totaal niet verwacht. Annemarie is al (minstens) 20 jaar het kloppende hart van de doop­werk­groep in Ouden­bosch. Zij werd door de werk­groep verrast met een speciaal voor haar gemaakte kaars en doophartje. We wensen haar nog vele jaren doop­ple­zier toe!

Aan het einde van de vie­ring wer­den de doophartjes aan de ouders uitgereikt en was er gelegen­heid om nog even gezellig na te praten met een kopje koffie, bekertje ranja en een lekker snoepje of cakeje.

De doop­werk­groep kijkt terug op een geslaagde hartjes­vie­ring en bedankt pastoor Maickel Prasing en Frank van Gerven, onze kosters, muzi­kanten en alle gewel­dige hulp ‘voor en achter de schermen’.
We kijken nu al weer uit naar de volgende hartjes­vie­ring in 2021!

NB: Was u op 2 fe­bru­ari niet in de gelegen­heid om het doophartje tij­dens de hartjes­vie­ring op te halen, dan kunt u het doophartje op week­da­gen tussen 9 en 12 uur tot uiter­lijk eind juli 2020 ophalen bij de pastorie in Ouden­bosch, gelegen naast de Basiliek. U heeft hierover ook bericht ont­van­gen via de mail.
Let op: de hartjes die niet zijn opgehaald, wor­den na de zomer­va­kan­tie ‘gerecycled’ voor de nieuwe dopelingen. 

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose